Dages leder

Det er lov å tenke litt større tanker

Kaare Hagerup er leder av Næringsforeningene i Klæbu og Malvik, er følgelig en del av Næringsforeningen i Trondheimsregionen, og var invitert til rådhuset under oppstartsmøtet for den nye næringsforeningen i Levanger. Leder i interimsstyret for det nye næringsforumet i Levanger, Bjørn Asle Hynne  Foto: Roger M. Svendsen

Debatt

Kaare Hagerup holdt et svært inspirerende innlegg under oppstartsmøtet for den nye næringsforeningen i Levanger mandag kveld. Det er befriende å sette seg ned og lytte til en person som på en ubyråkratisk, rett-frem-måte drar opp store tanker om hva som kan gjøres på næringsfronten. Hagerup er leder i Malvik og Klæbu, som begge er en del av det som heter Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Dette er en medlemsforening for næringsdrivende i Trondheim og byens randkommuner.

De er blitt kalt «Knoll og Tott». Og selv om de til tider har syntes det har vært artig, går de ikke god for betegnelsen. Vi har møtt de avtroppende ordførerne i Levanger og Verdal, Robert Svarva og Bjørn Iversen.


Næringsforeningen i Trondheimsregionen har flere ganer bydd seg fram i gamle Nord-Trøndelag. Så langt uten hell i den forstand at noen av de eksisterende næringsforeningene i vår nærhet har valgt å oppgi sin selvstendighet og inngå i den regionale foreningen. Næringsforeningen her foretrekker å holde seg innenfor kommunegrensen. De siste årene har det vært flere framstøt for en sammenslåing av næringsforeningene i Levanger og Verdal. Her flyter arbeidsplasser og bedrifter fritt over Rinnelva, og noen har ment at det er flere fordeler enn ulemper å slå sine pjalter sammen. Det har vist seg som at langt lerret å bleke.

Værnesregionen. I høst skjer det ting i Stjørdal, der de har gjort det som Levanger og Verdal aldri har fått til. Den tidligere næringsforeningen i Stjørdal har nå blitt en forening for Værnesregionen, med 400 medlemmer i Frosta, Meråker, Tydal, Selbu og Stjørdal. Dette er møtt med stor entusiasme. Det har gitt en tro på at omorganiseringen gir mer slagkraft og vil være et bedre verktøy for medlemmene i hele regionen, enn det de hadde klart hver for seg.


Jeg tror den nye næringsforeningen i Levanger burde vurdere andre tilknytningsformer før den får satt seg. Å slå seg sammen med Verdal bør igjen vurderes. Å knytte seg til Trondheimsregionen bør også opp på bordet som et alternativ, der en veier alle fordeler og ulemper.

Næringslivet organiserer seg i en forening først og fremst for å inngå i et fellesskap som ivaretar deres interesser, og som er slagkraftig enhet vil være en pådriver for mer næringsutvikling. Hvordan dette kan gjøres på en best mulig måte. Det er det viktigste spørsmål en må søke svar på når næringslivet i Levanger nå kan dele ut kortene på nytt. Da er det lov å tenke litt større tanker.