– Det er viktig å være synlig, men er ordførerne for mye i media? Kanskje blir folk lei.

Debatt

Valgresultatet er nå godt kjent. I etterpåklokskapens lys er det mange som har meninger, både om resultatet og det som skjer etterpå. Sett i et lengre tidsperspektiv har alle partier gjort gode og dårlige valg. I Levanger og i andre kommuner er noen partier veldig fornøyd med resultatet, og andre mindre fornøyd. Så er det slik at i de fleste kommuner er det nødvendig at noen partier går sammen for å få til et flertall. I noen få kommuner har ett parti flertall alene, da er det enklere.

Hvem skal samarbeide med hvem? Dersom en ser litt på hele landet og hvilke samarbeidskonstellasjoner en finner, så er det enkelt sagt, slik at alle samarbeider med alle, fra høyre til venstre, helt uavhengig av det som skjer i rikspolitikken.

Dette er interessant, i rikspolitikken har en dagens regjering med H, FrP, V og KrF «mot» de andre, et klart skille, hvorfor er det så forskjellig på kommunenivå? Hvorfor opplever vi at motstandere på riksplan samarbeider på kommuneplan?

Jeg vet ikke om det er forsket på dette, men det gir i hvert fall grunnlag for mange meninger og diskusjoner. Det er sikkert flere grunner til dette. Det kan være gode eller dårlige erfaringer fra forrige valgperiode, enighet / uenighet i lokale saker, kamp om posisjoner, personkjemi, osv. osv.

Kanskje er det slik at de som har sittet som ordførere lenge blir litt «utslitt» av stadig å være i søkelyset, bilde i avisene rett som det er. Det er viktig å være synlig, påståes det, det er sikkert rett, men er de for mye i media? Folk blir leie av de samme ansiktene og høre de samme talemåtene, de vil ha noe nytt. «Nå må vi ha en fornying» har flere sagt i denne valgkampen. Kanskje blir ikke fornyingen av selv poltikken så stor, det er bare ansiktene som fornyes?

Posisjoner er viktig, det gir innflytelse. Noen ganger kan det se ut som posisjoner er det viktigste – ikke minst i rikspolitikken – men det er kamp om disse også lokalt. Men posisjoner må bare være et middel, målet er å få mest mulig gjennomslag for politikken det enkelte parti står for.

Når ulike samarbeid er etablert, enten det er til høyre eller venstre, kommer kritikken, det er alltid «feil» parti som samarbeider. Media lager store oppslag, de elsker jo konflikt, det «selger». De er mindre opptatt av om deres framstilling er rett. Så er det er jo alltid noen som har gjort det dårlig, og kanskje ikke får de posisjonene de ønsker seg. Noen synes selvfølgelig «synd» på disse.

Hva med velgerne, hva har de sagt? Når noen partier går mye opp eller ned i et valg, er det likevel noen som mener at alt skal være som før når det gjelder posisjoner, det kan da ikke være rett? Det velgerne har sagt må gjenspeile hvordan de politiske organ i kommunen sammensettes.

Et moment er også at det alltid er de som har gjort det godt som må «betale» de andre i en flertalls-konstellasjon. Det fører gjerne til at noen får litt i overkant uttelling i forhold til valgresultatet.

Det som er gledelig i Levanger ved dette valget, er at valgdeltakelsen har gått betydelig opp fra 59,5 % for fire år siden til 66 % ved årets valg. Skal vi håpe på 70 % om fire år, da er det nye muligheter for innbyggerne til å si sitt om hvordan kommunen skal styres. Inntil da får vi ønske hverandre lykke til.

Hans Heieraas