Turnéteateret: – Et teater uten muskler

Debatt

Turnéteateret i Trøndelag får tidvis mye ros i en evalueringsrapport som er utarbeidet for Kulturdepartementet. Her slås det fast at teateret har store ambisjoner og at det lykkes bra med å være en publikumsvennlig regional aktør for hele Trøndelag. I rapporten får teateret, som har sitt hovedbøl i Verdal, også mye omtanke. Ressursene som teateret får tildelt står ikke i forhold til ambisjonene nedfelt både av eier og teaterets ansatte. Økonomien legger klare begrensninger på hva som er mulig å få til, og har i den senere tid også lagt klare begrensninger på aktiviteten.

Holder ikke tritt. Et eksempel på begrensningene er forestillingen som nå turnerer i Trøndelag. Knutsen & Ludvigsen har helt klart et større publikumspotensial enn de når gjennom 21 forestillinger. Men, det er kostbart å turnere. Ingen institusjonsteatre er i stand til å leve av publikumsinntekter. Det som desidert veier tyngst i budsjettet er årlige, faste tilskrudde fra staten og fylkeskommunen som eier teateret. Når tilskuddene ikke holder tritt med pris- og kostnadsveksten, er det vanskelig å innfri egne ambisjoner og de forventninger som publikum og nærmiljøet skal ha til teateret sitt.

De siste åra er det spesielt to forhold som har økt Turnéteaterets kostnader. Teateret har fått økt husleie i et nytt, flott teaterhus. Dessuten ble utgiftene til å turnere langt større da hele Trøndelag ble arbeidsområde. Det meste av kostnadsveksten må dekkes inn gjennom å gjøre mindre av andre ting. Det har blant annet gått ut over antallet produksjoner i teaterets regi, og turneen blir kortere enn ønskelig.

Innfrir ikke forventninger. Verdal er i en heldig situasjon som har et institusjonerteater i sin midte. Det er ikke å legge skjul på at en del i lokalmiljøet har større forventninger til hva Turnéteateret kan bidra med blant kommunens svært aktive amatørteatermiljø enn de har sett så langt. Noe av svaret på hvorfor dette skjer ligger i denne evalueringsrapporten. Økonomien strekker ikke til, ei heller begrensende menneskelige ressurser.

Det er ingen tvil om at Turné-teateret trenger et løft. De folkevalgte i Trøndelagmå ta et større ansvar for å presse på for å gi det lokale teateret dets rettmessige andel av tilskuddskaken. Heller ikke Verdal som vertskommune slipper helt fri. Kommunen må ikke bli overrasket om det konkretiseres tydeligere forventninger til dem.

Skal Turnéteateret få utvikle seg, trengs det større muskler.