Innlegg

Skolen slår sprekker - hva har skjedd?

Gammelrektor Per Anker Johansen liker ikke det han ser. Den gamle byskolen slår sprekker. Han etterlyser tiltak. Foto: Privat 

Debatt

På et besøk hos Kulturskolen som holder til på min gamle arbeidsplass – Byskolen - forleden dag fikk jeg en ubehagelig opplevelse.

Jeg ser at teglsteinsbygget som har stått stødig helt fra 1925 nå har store sprekker. For en amatør kan det kan virke som om hjørnet mot gymsalen er i ferd med å sige ned.

Hva har skjedd? Hvorfor har det skjedd? Hva blir gjort?

Per Anker Johansen

Gammelrektor Per Anker Johansen liker ikke det han ser. Den gamle byskolen slår sprekker. Han etterlyser tiltak. Foto: Privat