Dagens leder

Uten løfter blir det ingen løftebrudd

Magne Nydal (KrF), Geir Tore Persøy (Frp), Nina Bakken Bye (H), Anita Ravlo Sand (Sp). 

Debatt

Flertallspartiene i Levanger har avtalt et samarbeids-program for de neste fire årene. Hvis hovedpunktene i programmet blir gjennomført skjer det ingen store omveltninger i kommunepolitikken. Det er det vel heller ingen som ønsker seg eller har ventet. Noen forandringer bør det imidlertid komme, hvis Senterpartiet, KrF, Høyre og Fremskrittspartiet er i stand til å gjennomføre politikken de nå har stilt seg samlet bak.


Snuoperasjon? Programmet tyder på en kursending innenfor helse og omsorg. Ambisjonen er å oppnå en god balanse mellom sykehjemsplasser og plasser med heldøgns omsorg. Selv om dette kan gi grunn til forventninger om flere sykeheimsplasser, er det for tidlig å si om en slik snuoperasjon i forhold til vedtatt politikk blir gjennomført. En «ambisjon» er ikke automatisk noen forpliktelse.

Det forrige flertallet, som også Sp og KrF var en del av, sto på bremsepedalen da det i forrige periode ble tatt til orde for en snuoperasjon til fordel for flere sykeheimsplasser. Hensynet til kommuneøkonomien veide tyngre enn hensynet til de sykeste eldre. Den virkeligheten har ikke endret seg. Det gjenstår å se hva som vil veie tyngst når formuleringene om «orden og langsiktighet i kommuneøkonomien» blir satt opp mot «ambisjonen» om flere sykeheimsplasser.


Løftebrudd. Det som kan sette samarbeidet på en prøve er forutsetningen om at partiene skal stå sammen i budsjettbehandlingen. Her er det ikke rom for enkeltmarkeringer. Alle må finne seg å stå til ansvar for det som blir vedtatt. Her vil det kunne bli flere prøvelser gjennom valgperioden. Ett av dem er knyttet til eiendomsskatten. Partiene er enig om at skatten ikke skal økes. Et langsiktig mål er å redusere, eventuelt fjerne den helt. Her settes også tålmodigheten på prøve. I alle fall om ingen ting har skjedd når det nærmer seg et nytt valg.


Den som leter etter klare løfter må lete lenge i programmet fra flertallspartiene. De er svært forsiktig med å avgi forpliktende formuleringer. Gjennomgående sikrer de seg flere utganger. Som et eksempel ønsker de «oppstart av planlegging av nytt bibliotek». Det er flust opp med «ambisjoner».

De er blitt kalt «Knoll og Tott». Og selv om de til tider har syntes det har vært artig, går de ikke god for betegnelsen. Vi har møtt de avtroppende ordførerne i Levanger og Verdal, Robert Svarva og Bjørn Iversen.


De har forstått at uten løfter blir det heller ingen løftebrudd.

(Dagens leder i Innherred 24. september 2019)