Innlegg

«Matjord er ikke noe vi bare kan sløse bort under asfalten på E6 på vei sørover»

Logobilde  

Vel, dette skjer på din vakt frk Grande!

Audhild Slapgård
Debatt

I Norge har vi ca 2 dekar matjord pr innbygger, ca 600m2 av dette kan brukes til kornproduksjon og omlag 300m2 av dette igjen kan det dyrkes matkorn på. De siste 50 årene har Norge omdisponert 1 million dekar landbruksjord, 1 million! Til sammenligning tar det 1000 år å lage ny god matjord. Matjord er med andre ord ikke en særlig enkel fornybar ressurs vi kan sløse bort under asfalt på vei sørover.

Videre er det også verd å merke seg at vårt behov for mat i 2030 vil være 60 % høyere enn det var i 2015.

  Foto: Bernt Arne Helberg;Statens Vegvesen

Dette er neppe noe Samferdselsdepartementet har tillagt særlig vekt når de nå har bedt Statens vegvesen om å utrede et nytt firefelts alternativ rett gjennom Levangers matfat. En trasé rett gjennom hovedpulsåra av muligheter for økt matproduksjon i Trøndelagsregionen.

Formålet til Samferdselsdepartementet kan ikke være annet enn særdeles navlebeskuende. Mest mulig vei for minst mulig penger. Slik at både de; Høyre, Frp, Venstre og KRF, kan ta frem noen statistiske tall å bevise hvor mye vei de har laget den siste tiden.

Men på bekostning av hva?

Kortsiktig tenkning på et langsiktig problem.

La meg begynne litt stort, hva trenger vi for å leve? Luft, vann, varme og JORD. Ingen ville vel med viten og vilje ha funnet på tiltak som reduseres oksygentilførselen vår, hverken på kort eller lang sikt. Så hvorfor er da dette greit for jorda vår?

Jorda vi står og går på hver eneste dag, den er ikke bare grunnlaget for all eksistens. Men også den som gjør at vi hver eneste dag kan spise den maten vi trenger, både vi som lever nå men også de som skal leve etter oss.

Jeg tillater meg også å minne Venstres Trine Skei Grande på sine to viktigste landbrukssaker. Jordvern og driveplikt.

«Vi er fanatiske når det gjeld jordvern. Det eneste vi vil tillate er omdisponering av matjord til jernbaneutbygging», uttalte Trine Skei Grande under Norges Bondelags lederkonferanse i 2015.

Vel, dette skjer på din vakt frk Grande!

Her har vi klare forventninger til lokalpolitikerne, til Fylkesmannen, til stortingspolitikerne og til Statens vegvesen.

Og til vår samferdselsminister Jon Georg Dale har vi bare en beskjed; dette er ikke bare smakløst, det er livløst.

Det er vårt samfunnsansvar å spise norskprodusert mat i Norge og vårt samfunnsbidrag til verden å produserende på en bærekraftig og klimavennlig måte. Tilslutt handler det faktisk om noe så enkelt og så fint som å sikre mat til dagens og fremtidens befolkning i eget land.

Audhild Slapgård

Fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag