Innlegg

«Dette vanvittige forslaget vil rasere tusenvis av dekar av den beste dyrkajorda vi har i landet»

Her er forslaget som Statens veivesen først forkastet av jordvernhensyn, men som de etterpå ble pålagt å utrede av statlige myndigheter,.  Foto: Kartskisse Statens veivesen

Dette alternativet kan vi rett og slett ikke godta.

Hans Heieraas
Debatt

Statens Vegvesen har fått beskjed fra Samferdselsdepartementet om å finne en trase for ny E6 fra Åsen og nordover, som er billigere enn de som er på tegnebrettet nå. Da tar de fram en trase som ble forlatt for lenge siden, da vil en spare 700 millioner.

Hans Heieraas er leder i Senterpartiet i Levanger. 

Dette vanvittige forslaget vil rasere tusenvis av dekar av den beste dyrkajorda vi har i landet. Er dyrkajorda så lite verdt? Hvordan tenkes det hos de sentrale myndigheter? Det kan en lure på.

Av landets totale areal er 3 prosent dyrka mark, er det tallet ukjent for politikere og byråkrater på riksplan? I tillegg til rasering av dyrkajorda kan dette forslaget også føre til at hus må saneres.

Når en sammenligner denne ødeleggelsen av god dyrkajord med andre saker, f.eks. en sak fra Verdal der en person fikk avslag på å bruke noen kvadratmeter for å bygge kårhus, og fylkesmannens sterke engasjement i den saken, er det noe som ikke «henger på greip».

Framtidas befolkningsutvikling gjør at vi trenger all den dyrkajorda vi har, og mer til. Det er vedtatt noen målsettinger om å øke matproduksjonen, hvordan harmonerer det med dette forslaget?


Dette alternativet kan vi rett og slett ikke godta. Lokale og regionale politikere må nå si klart og tydelig fra, dette er fullstendig uakseptabelt. I følge nevnte oppslag, kan staten overprøve det som er bestemt lokalt. Dersom det skjer, er det kanskje på tide «å lenke seg sammen»?

Ut fra et miljøhensyn skal vel helst ikke trafikken øke framover, vi skal reise mer kollektivt, og vi bør få mer av trailer – trafikken over på jernbane og båt. Trenger vi da 4 felts motorvei med fartsgrense 110 gjennom Innherred? Trafikkgrunnlaget er i dag størst mellom Levanger og Verdal, det vil i stor grad fortsette etter dagens veg uansett. Det blir for tungvint å komme seg inn på den nye vegen, langt mellom kryssene osv.


Da er det kanskje fornuftig å vurdere en opprusting av dagens trase, og på den måten spare betydelige med areal. Så kommer en rimelig fort fram med å kjøre 90 km også, store deler av strekningen er bare 70 km i dag.

Det er mange som har kommentert dette forslaget, alle avviser det. Heldigvis har vi et oppegående grunneierlag som følger med. Nå må alle politikerne være helt klare, denne traseen ønsker vi ikke. Det er viktig at alle står sammen her, så må kanskje «noen» ta en tur til Oslo for å ta en alvorlig samtale med «noen». Så får en bare håpe at fornuften vinner til slutt.

Hans Heieraas

Leder Senterpartiet i Levanger