Kvardagstanka

Æ e gålåt og hånåt, sjåggå og sturin, og bynne å bli skikkelig tuppe-lurin

Jorunn Slapgård.  Foto: Tor Ole Ree

Debatt

For mytji i tida verke heilt skrulsk.

Mulig at det e æ som e heilt tullerulsk:

Syns Stortinget e talerstol for mobbing og skitkasting,

der media hause det opp med rikskringkasting.

Kem ska sett standard for mellom-menneskelig språk

Når folkevalgte sjøl skulla vaska munn´ sin i – grønsåp!?

Å lell vente vi at onga og framvakstringa ska forstå

At son ska itj NÅN hold på!


Å når heile vår «verden» går for en «klimastreik»

Da blir det i hauet mett berre preik og preik.

Og da fundere og tenke æ nu som så:

På et eller anna viset mått klimastreikeran ha samla sæ å.

Og reist dem dit med tog, fly eller fossile bila,

Så vart da streiken ganske «kostbar» for CO2 klima????

Ha det itj vyrry mer framtidsretta med en verdens-ryddedag??

Der man rødda plast og rammel i strandsona og EGET nabolag

Tenk kor mang sekka en kunna ha fylt og fjerna i stan --

Fer å stå i ei mølje tå følk å «streik» og demonstrer heile da´n!!!


Så har vi såkalte «trend»-settere med peng og med makt,

Og for vanlig jordbruk prøve dem å skap massiv forakt.

Mens dem fer rundt å snakke for meir industri

der maten ska framstillas syntetisk og kunstig,

I skalkeskjul av klima/ miljø har dem storkapitalen

Også bakom EAT og Hr. og Fru Stordalen

Som fer te møta verden rundt og yacthen sin med privatfly!!!

Og sei at VI må eta mindre kjøtt for at det bli flyggy og cruisa fer my!!!!??

Kainn dem itj heller lett «skiten» sin stå?

Så et VI den maten vi eventuelt løste på!!!

Jorunn Indahl Slapgård