Innlegg

Nytt bibliotek, men ingen kino?

Debatt

Jeg konstaterer med glede at konstellasjonen Sp, H, Krf og Frp i Levanger vil starte planlegging av nytt bibliotek, og det i et hus kombinert med andre aktiviteter. Regner med at de her har et kommende ungdomshus i tankene. Men hva med kinoen vi venter på, og som ikke minst ungdommene i byen vår har etterspurt? Jeg regner det forøvrig som en selvfølge at huset bygges på nåværende bibliotekstomt. Både kommende ordfører og varaordfører snakket jo varmt om sentrumsutvikling da jeg hørte på dem på biblioteket før valget.

Kai Lennert Johansen

Kommunestyreprepresentant Ap