Innlegg

– Med en slik beklagelse slenger jo sykehuset ansvaret tilbake på pasienten

Kjell J. Vang, tidligere pasient- og brukerombud 

Når Skogen nå på Helse Nord-Trøndelags vegne beklager pasientens «vanskelige opplevelse», gir det inntrykk av at det er opplevelsen som må unnskyldes, og ikke det sjukehuset har gjort eller ikke gjort.

Debatt

Lørdag fortalte Innherred om verdalskvinnas betydelige vansker etter hofteoperasjon fordi hun likevel ikke fikk det rehabiliteringsoppholdet ved utskriving som Sykehuset Levanger hadde forsikra henne om. Jeg understreker at jeg ikke kjenner denne konkrete historia ut over Innherreds omtale, så den vil jeg ikke kommentere. Derimot vil jeg fokusere på noe av mer generell og prinsipiell art.

Ifølge avisa beklager Sykehuset Levanger ved fagsjef Paul Georg Skogen. Jeg forutsetter at beklagelsens ordlyd er korrekt gjengitt: «Avdelingen og Helse Nord-Trøndelag beklager at pasienten her har hatt en vanskelig opplevelse i forbindelse med utskrivingen og videre rehabiliteringsopphold.»

I mine mange år som pasient- og brukerombud har jeg sett den enorme mentalhygieniske krafta en god beklagelse har hos pasienter som sitter igjen med dårlige erfaringer. Dette har jeg fokusert på i kronikker, årsrapporter og direkte kontakt med helsepersonell og ledelse i helsetjenestene.

Etter mange år med manglende og dårlige beklagelser leverte Helse Nord-Trøndelag, bl.a. ved fagsjef Skogen, gode beklagelser der det ble fokusert på tjenestens bidrag til pasientens misnøye med helsetjenesten, og folk følte seg sett og tatt på alvor. Når Skogen nå på Helse Nord-Trøndelags vegne beklager pasientens «vanskelige opplevelse», gir det inntrykk av at det er opplevelsen som må unnskyldes, og ikke det sjukehuset har gjort eller ikke gjort. Altså: Ansvaret slenges tilbake på pasienten.

Det oser dessverre hulhet og ansvarsfraskrivelse når Skogen og Helse Nord-Trøndelag beklager pasienters opplevelse i stedet for sjukehusets svikt eller rolle i å skape opplevelsen. Jeg håper det er en glipp denne ene gangen og at helseforetaket, enkeltpersonell og ledelse, pusser støvet av og dyrker Den Gode Beklagelsen som signaliserer ettertanke og nødvendig sjølkritikk i helsetjenesten.


Kjell J. Vang, tidligere pasient- og brukerombud