Dagens leder

Veksten i Verdal: Det er en av de beste historiene vi har

Knut Baglo i Proneo og ordfører Bjørn Iversen under presentasjonen av nøkkeltall for 2018.   Foto: Tor J. Friberg

Debatt

I løpet av det siste året har det blitt 15 prosent flere bedrifter i Verdal Industripark. De i alt 202 bedriftene som holder til på det 2.500 mål store industriområdet i Verdal, hadde i 2018 en samlet omsetning på åtte milliarder kroner. Antallet ansatte har vokst med 255 personer det siste året, og samlet er det nå mer enn 3250 ansatte i industriparken, som er den tredje største i landet.


De færreste er i stand til å følge utviklingen fra dag til dag i det aktive industrimiljøet. Blant de over 200 bedriftene finner vi noen som vi sjelden eller aldri leser om i lokalavisa. Mye av knoppskytingen og nyetableringene skjer i det stille. Og bedrifter som har et marked langt utenfor vår lokale geografi føler ikke noe daglig behov for å markedsføre det de holder på med. Som vi forstår foregår det hele tida mye spennende i dette miljøet. Men mye går under radaren, selv for dem som prøver å holde seg godt oppdatert på det som skjer.

Gull verdt. Blant annet derfor er det så viktig at vi i alle fall en gang i året blir holdt oppdatert om den samlede utviklingen i industriparken. Derfor er den gull verdt, oversikten som er laget av Proneo og Verdal Industripark, og som ble presentert tidligere i denne uka. De oppdaterte nøkkeltallene er uvurderlige for dem som skal fortelle om et attraktivt næringsmiljø til aktører som ønsker å etablere eller flytte bedrifter til området.

Men også utfyller de og bygger hele tida ut det vi kan betegne som eventyret om mer enn 50 års industrihistorie i Verdal. Omdanningen fra en typisk jord- og skogbruksbygd til en av landets fremste industristeder har ikke vært problemfri. På flere plan har det vært både opp- og nedturer. Men i dag står det fram som en av de beste historien vi har. Det er en historie som det er all grunn til å være stolt av, ikke bare for dem som jobber og driver næring på Ørin, men for alle som bor på Innherred.

De har rett de som sier at det fortsatt er mye ugjort i å gjøre dette bedre kjent. Verdal Industripark og miljøet på Ørin kan og bør markedsføres enda bedre. For det er fortsatt store muligheter til vekst og utvikling. At attraktiviteten blir mindre i tida som kommer er det ingen grunn til å tro. Mange tegn i tida som tyder på det motsatte.

Hvis ting gjøres rett, blir industrihistorien i Verdal som en god årgangsvin. Den blir bare bedre og bedre som årene går.

(Lederkommentar i Innherred 26. november 2019)