– Glem dyrt sentralkjøkken, lag heller maten hos beboerne!

  Foto: Roger Rein

Debatt

Seniorrådet fraråder Kommunen å bygge nytt Sentralkjøkken på Staup til en kostnad på 37 millioner kroner. De vil heller at maten produseres lokalt på den enkelte institusjon.

Mat og måltider er veldig viktig i eldreomsorgen. God mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet hele livet. Målet er å skape gode måltider og redusere underernæring. Maten skal være tilpasset den enkeltes behov og serveres i en hyggelig ramme, Meld.St. 15 (2017-2018).

Det er allment kjent at de fleste kommuner går bort fra sentralkjøkken, og tilbake til lokalt kjøkken og matservering. Maten skal være velsmakende og næringsrik, og måltidene skal skape fellesskap og trivsel. Fra 1. oktober 2019 er det opprettet tilskuddsordning som kommunene kan søke på for å få kjøkkenet tilbake på flere sykehjem, «Pensjonisten» nr 5, okt-2019, s 32.

Det er prisverdig at Seniorråd i Levanger tar tak i dette. De offentlige midlene bør ikke sløses bort i noe som allerede er gått ut på dato. Et godt måltid handler om smak, lukt og synssans. Den skal være apetittvekkende og i passende posjoner.

Å få en ferdigpakket middag under plast, er ikke alltid det mest fristende. På Levanger Bo og aktivitetssenter (LBAS), har de en trivelig kantine hvor beboerne kan gå og spise middag. Da får de akkurat den porsjonen de selv vil ha. Er det noe de ikke vil ha, har de alternativ meny. Maten lages på senteret og folk er godt fornøyd. De som ikke kan gå til kantina, får maten bragt til rommet/leiligheten.

Fler og fler fra byen omkring går dit og spiser middag, i trivelige omgivelser og med sosialt samvær. Seniorrådet spør Kommunen hva de tenker å gjøre med LBAS. Et betimelig spørsmål i denne sammenheng.

All erfaring så langt, viser at helse og trivsel er best der maten tilberedes og serveres i nærhet til beboerne, og i samvær med andre. Viser til Seniorråd og eldrereformen «Leve hele livet», Meld.St. 15.

Åshild Wesche Selmer