– Jeg har vært bruker av stedet i sju år, og har en helt annen historie å fortelle

Solhaug leirsted ble stengt med umiddelbar virkning etter Levanger kommunes tilsyn den 20. august  Foto: Anders Vinje

Debatt

Innherred hadde 26.09.19 en reportasje om Levanger kommunes håndtering av Solhaug. Det var forstemmende lesning. Det tegnes et bilde av John Arne Jenssen som en som ikke har papirene i orden og som i tillegg har lurt IOGT.

Jeg har vært bruker av Solhaug fra 2005 til 2012, og har en helt annen historie å fortelle.

Den handler om idealisten og ildsjelen John Arne Jenssen som selv kjøpte den nedlagte Solhaug skole, uten noen sikkerhet, uten noen bak seg.

Han tok selv den økonomiske risikoen ved å være eier. Han bygde opp Solhaug til et sted på barns- og unges premisser, utrettelig på jakt etter forbedringer og nye aktivitetstilbud.

Samtidig satte han i gang «Meningsfull hverdag» for personer som hadde falt ut av skolegang eller arbeidsliv. De fikk bruke sine ressurser, ikke til noe tilfeldig tidsfordriv, men til å bygge opp og forbedre leirstedet. Men det å sitte med personlig økonomisk ansvar for et slikt senter er krevende, så jeg gledet meg, da IOGT gikk inn på eiersiden.

Men Levanger kommunes rolle i dette virker merkelig. Når kommunen solgte skolen til Jenssen, hvorfor var det ingen av de som stod for salget som fortalte han at skulle dette bli et leirsted, måtte det en bruksendring til. Og stengningen på grunn av branntilsyn virker mer enn merkelig. Når det har vært jevnlige tilsyn, og gitt pålegg som er blitt fulgt opp, er det uforståelig at et nytt tilsyn fører til stenging. Hvorfor har ikke problemene blitt avdekket tidligere?

Jeg forventer at Levangers politikere tar fatt i dette og sørger for at de som har drevet et flott og uegennyttig arbeid for barn, unge og voksne, ikke blir skadelidende eller får sitt gode navn og rykte svertet på grunn av underlig saksbehandling fra kommunen.

Gustav Danielsen