Etterlønn til varaordføreren... da fikk jeg morgenkaffen i vrangstrupen

Debatt

Fikk morgenkaffen i vrangstrupen forleden dag da jeg leste at varaordfører Reberg tenker å søke om etterlønn...

Ikke nok med det, men han søker faktisk etter bestemmelser som ennå ikke er trådt i kraft. Loven som ennå ikke er i funksjon sier at folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse kan søke om ettergodtgjøring når de fratrer vervet. Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone mot krone mot annen inntekt. Det samme gjelder for ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra.

Hvor mange av kommunens øvrige innbyggere kan be om å få spesialbehandling i forhold til frister og datoer for lovers ikrafttreden? Ifølge Innherreds oppslag er Reberg uten jobb etter 16. oktober.

Han har søkt og søker fortsatt på aktuelle jobber som utlyses. Et kjapt søk i Brønnøysundregistrene viser at Reberg er registrert med et enkeltmannsforetak som skal drive med utleie av egen eller leid fast eiendom og dyrking av korn.

Han har vært og er fortsatt selvstendig næringsdrivende. I tillegg har han drevet med brøyting for Levanger kommune på kommuneveier i Åsen. Dette får meg til å fundere på hvorvidt varaordførerjobben skal regnes som hovedbeskjeftigelse eller om det er alt det andre som bør få den tittelen. Påstanden om at Reberg er UTEN jobb etter 16.oktober har jeg imidlertid vanskelig for å skjønne...

Dersom formannskapet velger å utbetale etterlønn til Reberg skal det bli spennende å se avkortingen som må gjøres i forhold til annen inntekt. Rådmannen mener det er naturlig å tilrå at det gies en viss etterlønn...

Dette til tross for at ingen lov påbyr dette enda og at det ikke er avsatt penger i budsjettet til slikt. Jeg håper formannskapet tar til fornuft og avviser denne søknaden...

Men, det er jo mulig at formannskapet er mer kreative når det gjelder å trylle fram penger nå enn de var da de så seg nødt til å fjerne de 200 kronene pr person som skulle gå til de som i sin tid deltok på Dagsverket.

Magne Johansen, Levanger

Innherred har gitt Alf Magnar Reberg tilbud om å kommentere Magne Johansens innlegg, men han vil la innlegget stå som det er.