– Hent Syria-barna hjem

Debatt

De norske syriabarna må hjem straks. Uskyldige barn fortjener ikke å holdes i et regime som skaper terrorister. Barnets beste må være tungtveiende. Mødrene må hentes hjem nå og stilles til rette for sine handlinger i en norsk domstol. Det er eneste valget vi har i et demokrati og en rettsstat.

Det er skrevet og ment mye om de såkalte «IS barna», men hva er nå det da? IS barn altså. Jo, norske barn med mødre som med skjellig grunn kan mistenkes og trolig siktes for overtredelse av internasjonale terrorlover. Barna har ikke gjort noe galt. Det har nok mødrene som derfor må stilles til ansvar overfor en norsk domstol. Slik gjør man det i en rettstat. Om ikke alltid, med tyskerbarna friskt i minne. Barna er ikke «IS barn». De vet vel knapt hva IS er. De er uskyldige norske jenter og gutter med livet foran seg, som må få som andre norske barn, en trygg og god oppvekst.

Å la mor bli igjen i terrorens elendighet under fryktelige forhold i en flyktningeleir i krigstrette Syria, minner mer om hevn enn rettferdighet. De norske mødrene burde bli internasjonalt etterlyst og hentet hjem for å stå til rette for sine handlinger. Det er vårt ansvar å gi barna trygge og gode oppvekstvilkår med kjærlighet og omsorg som basis. Venter vi for lenge blir barna oppdratt i terrorens sfære og hva som da venter er nok uvisst.

Med justispartiet FrP og omsorgspartiet KrF i regjering burde jo alt ligge til rette for å hente hjem mødre og barn. De voksne for å stå til ansvar, barna for å få den oppvekst de fortjener. Men slik har det utrolig nok ikke blitt.

Kjære politikere. Snu mens det ennå finnes håp! De norske syriabarna må hjem nå. Det er utvilsomt barnets beste. Mødrene hentes hjem og fremstilles for en norsk domstol. Det er et demokrati og en rettsstat verdig.

Per Kr. Heitmann

Styremedlem Levanger KrF