Det er krevende å være leder uten tillit

Debatt

Det har ikke manglet på turbulens rundt avtroppende administrerende direktør Torbjørn Aas, etter at han ble ansatt i Helse Nord-Trøndelag for vel tre år siden. Å lede foretaket gjennom en større endring, som også innebærer økonomiske kutt og nedbemanninger, er selvfølgelig en stor utfordring i seg selv. Det er mange hensyn å ta og berører mange i et foretak med over 3000 ansatte. Da må endringene kommuniseres og forankres godt. Det ser ikke ut til at Aas har lyktes med dette, i alle fall ikke i alle ledd. Spesielt har det vært en stadig tilbakevendene konflikt med legeforeningen.

Kalte det en tillitskrise. Allerede i fjor på denne tiden ba Overlegeforeningen og Yngre legers forening ved både Sykehuset Levanger og Namsos styret om å ta grep, og betegnet det hele som en tillitskrise. De pekte med bekymring på Aas sin lederstil og utøvelse av arbeidet: «Vi har dessverre en administrerende direktør som over tid ikke har vist vilje eller evne til konstruktivt samarbeid med høyt utdannet fagpersonell og ber nå styret ta grep for å snu denne alvorlige situasjonen.» Det ble lovet fra styrets side og direktøren selv at det skulle tas grep. Samarbeidsmøter ble holdt og Aas lovet endring av lederstil. Det holdt åpenbart ikke. Tillit er ikke lett å gjenopprette når den allerede er svekket.

Nå skal det samtidig legges til at flere andre foretakstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte har stilt seg bak Aas, sagt klart ifra at direktøren har deres tillit og har manet til ro rundt endringen det er lagt opp til.

Røde tall. Men når konfliktene vedvarer og økonomien ikke er på rett spor, er det klart at tilliten fra dem som sitter nivået over, nemlig styret, også blir tynnslitt. Man kan nesten undres hvorfor det har tatt styret så lang tid å ta skikkelig grep, etter såpass lang tid med vedvarende konflikter og utfordringer knyttet til økonomien.

Er ikke tilliten der, verken fra dem som har ansatt han eller fra mange av de han er ansatt til å lede, da sier det seg egentlig selv. Da blir det riktig at leder må gå.