Hvem har gjort dette?

Nils Georg Leirset ønsker at de som har gjort dette kommer og rydder opp etter seg. 

Debatt

Inntil Verdal kommune har tatt endelig beslutning om skjebnen for Tromsdal gård trafikkerer undertegnet en del til og fra nabokommunen via den supre og brede «Svendsen-veien». Fra tidlig denne uka er det kommet noen hindere imidlertid. Noen har drevet kantrydding, og felling av småtrær langs veien. Greit det, men ting bør kanskje ikke gå så fort at en ikke ser hva en gjør. Og en kan vel ikke forlate et arbeidssted på denne måten? Slik det framgår fra bildene har det vært i minst 3 dager nå.

Greiner ligger igjen langs veien.  

Hvem som har utført ryddinga kjennes lite til. Kanskje vedkommende bør ta seg en ekstra tur og ordne opp etter seg?