Også i lokalmiljøet trengs det diplomater

Debatt

Jeg vet ikke om du fikk lest artikkelen om Arman Rad i Nordlig Regnbue sist lørdag. Den er verdt å bli lest. Den er verdt en del refleksjoner. Og den er verdt en kommentar.

Arman Rad er opprinnelig iraner. Hele hans familie rømte fra Iran på slutten av 80-tallet. I de 30 år Arman Rad har bodd i Levanger, har han gjort en forskjell og vært en vesentlig bidragsyter til det som har blitt en god brobygging mellom nye og gamle levangsbygg. At Levanger har vært såpass dyktig i sin integreringspolitikk skyldes ikke minst klokskapen som er utvist fra flere av «veteranenen» innenfor kommunens innvandrermiljø.

Første innvandrer i kommunestyret. Arman Rad er blant dem som har gått fremst og vært mest synlig. Han ble den første innvandrer i Levanger kommunestyret da han ble innvalgt i 1999, og ble sittende som folkevalgt i tre perioder. Slik ble han et viktig forbilde for innvandrerne. Og han ble et viktig kontaktpunkt og hjelper for nordmenn som prøvde gjøre en best mulig innsats i sitt arbeid mot innvandrerne. Det er mange feller å gå i for begge parter. Da er det godt å ha brobyggere med kloke hoder.

En diplomat. Slik jeg har oppfattet det, har Arman Rad virket som en slags diplomat innenfor det mangslungne innvandrermiljøet i kommunen. Han har framstått med et godt vesen, klokskap og et avvæpnede humør, uten de store fakter og behov for å kringkaste sine bidrag til alle og enhver.

Han har vært der, som en innvandrerne kunne gå til med sine spørsmål og problemstillinger. Arman Rad har stilt opp når han blir spurt, eller når han ser at det er behov for god rettledning i saker som kan oppleves vanskelig for de involverte.

Helst vil han ikke ha slik oppmerksomhet rundt sin egen person. Jeg synes likevel det er på sin plass å trekke fram personer som, for det meste i stillhet, stiller opp og som blir viktige ressurspersoner uten at de selv har bedt om det. Det er naturlig for dem å bidra på denne måten for å skape et best mulig fellesskap. Arman Rad er en av disse. Derfor fortjener han litt ekstra oppmerksomhet en gang i blant.