På vegne av oss alle - tusen takk!

Debatt

I lørdagens avis kan vi lese om ekteparet Eldbjørg Almli Sæther og Per Sæther som har besøkt hver eneste av de tjue ti på topp-postene i Levanger minst to ganger. I tillegg har de tatt alle 120 turorienterings-postene til både Frol og Skøynar. I inneværende sesong blir dette totalt i overkant av 160 besøk på de ulike postene.

Tross høy alder og flere helsemessige utfordringer holder de seg i god form, og de takker stor viljestyrke og målbevisst bruk av naturen for det.

Viktig folkehelsetiltak. Vi har tidligere fortalt flere slike historier, om hvordan folk har fått tilbake både helse og livsglede ved å bruke naturen. Ofte har de benyttet seg av ti på topp eller andre tilrettelagte områder. Hver torsdag presenteres også et turmål her i avisa i regi ti på topp-gjengen i de to kommunene.

Vi har sagt det før, men det må bare gjentas: Det er en helt utrolig innsats som legges ned for å gjøre det enklere for oss alle å komme seg ut på tur. Og veldig mye av den nevnte innsatsen gjøres på frivillig basis. Det er ikke få timer som er lagt igjen i laging av stier, merking, vedhugging, oppsetting av gapahuker og så videre.

Lavterskeltilbud til gagns. De som står bak både Ti på topp, kjentmannsmerkene og andre populære turområder og utfartsmål fortjener stor honnør for det arbeidet de legger ned. De er direkte medvirkende i å skape både livsglede, bedre helse – og også bolyst.

Det at turene er varierte i lengde og vanskelighetsgrad gjør det til et skikkelig lavterskeltilbud. Det er også en flott måte for nyinnflyttere å bli kjent i sin nye kommune.

Og nettopp turmulighetene og nærheten til fjell, sjø og natur er noe som blir trukket frem av mange når de skal fremheve fordelene ved å bo i våre to kommuner. Jeg tror det er et av de mest brukte svarene i vår faste spalte på baksida over ting folk savner når de har «Fløtta ut».

Og likeså, en av de tingene som nevnes ofte av dem som har «Fløtta hit» over ting de setter pris på med Levanger og Verdal.

Så på vegne av oss alle – tusen takk!