E6: Har statsråden beordret at bare 110-alternativet skal utredes, eller er det Statens Vegvesen som roter det til?

Debatt

I et svarbrev fra samferdselsdepartementet om E6 og jordvern – på spørsmål fra Arne Nevra (SV) - gjengitt i Innherred 8.10., skrives det: «Når det gjeld E6 Åsen – Steinkjer har Statens vegvesen fremma forslag til kommunedelplan for prosjektet. Prosjektet går gjennom kommunane Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer i Trøndelag. Vedtatt konsept inneber at E6 skal utviklast til tofelts veg med midtdelar og forbikjøringsfelt og fartsgrense 90 km/t.»

Dersom dette er korrekt gjengitt er dette en ganske spesiell utvikling. All debatt har vært omkring vei med 110 km/t, og at alle har forstått det slik at bestillingen fra departementet kun har bedt om at bare slike alternativer skulle utredes.

Jeg leser det slik at ministeren mener at det er noe Statens Vegvesen har funnet på.

Så derfor spør jeg både departementet og Statens Vegvesen om å svare på om departementet har beordret at bare 110-alternativet skal utredes, eller er det Statens Vegvesen som roter det til? Og hva er neste steg? Skal Statens Vegvesen endelig utrede etter et konsept med 90 km/t-vei?

Kjetil Vatn