Dette forventer vi av de styrende partier i Verdal og Levanger

Debatt

Denne uka konstitueres to helt nye kommunestyrer. Mandag tok Pål Sverre Fikse over ordførerkjedet, med en sterk SP-delegasjon i ryggen. Nok til å fylle både varaordførerrollen og en rekke andre viktige verv, i tillegg til ordføreren. Onsdag ettermiddag var det Anita Ravlo Sand sin tur til å ta over etter Robert Svarva, og med inngått samarbeid med KrF, Høyre og Frp har de knappest mulig flertall – med 18 representanter mot de andres samlede 17. Velgerne har valgt den nye ledelsen. En stor tillitserklæring.

Må ha en opplevelse av medvirkning. Og med nye kommunestyrer og nye ordførere følger en ny ledelse av lokalsamfunnet. Hva kreves av politikerrollen framover?

Det et ikke nok at de styrer kommunen som organisasjon. De må ta politisk lederskap til samfunnsutviklingen, og ikke minst – få med seg innbyggerne. Legitimiteten til et demokrati er avhengig av folks tillit til politikerne og deres beslutninger. Innbyggerne må oppleve at de blir sett, hørt og tatt på alvor. Innbyggernes medvirkning, og opplevelse av medvirkning, er viktig for demokratiet. De må forstå hvorfor beslutningene blir som de blir, selv om de ikke nødvendigvis er enige. Det motsatte gir fort mistillit til ledelse og politikere. Enkelt sagt.

Skape en god dialog. Kommunen står ovenfor store oppgaver fremover, og kan ikke løse alt dette alene. Det krever godt samspill med innbyggere, brukere, frivillighet, institusjoner, næringsliv og så videre.

Utfordringer blir å skape disse møteplassene, disse mulighetene for dialog. Det kreves mer enn bare muligheten til å komme med høringsuttalelse i saker som er jobbet fram over lengre tid og hvor ferdige forslag allerede foreligger. Såkalte skinnprosesser skaper bare misnøye og en følelse av avmakt. Et godt demokratisk lokalsamfunn krever at politikerne mestrer dialog, evne til å lytte, evne til å reflektere og evne til å samarbeide.

Og ikke minst, involvere grupper som har en tendens til ikke delta i demokratiske prosesser.