– I dagslys er dette nydelig, men på kveldstid er det svarte hull på en hvit vegg

Altertavla i Levanger kirke. Foto: Marte Skjesol. 

Debatt

Det pågår for tiden helt nødvendige utbedringsarbeider i Levanger kirke. Fagfolk fra ulike håndverk arbeider for å få sikret tårnkonstruksjonen og utbedret skader etter værets herjinger med bygget fra 1902. Når dette arbeidet snart er ferdig og stillasene fjernes, vil kirkebygget stå fram i en glans som vil passe en by som ifølge Riksantikvaren skal skinne som en juvel.

Levangerarkitekten Karl Norum som tegnet kirka komponerte et svært moderne og jugend-inspirert bygg til sitt hjemsted. Den fikk på finurlig vis plass på ei trang , men meget sentral tomt. Levanger kirke preger virkelig bybildet og er synlig fra alle kanter. Det vil si – hvis du besøker eller passerer på dagtid. På kveldstid innhylles den i mørke.

I dagslys gir både den nye altertavla og de andre glassmosaikkvinduene i korveggen nydelige fargeopplevelser. Besøker du den samme kirka på kveldstid- for eksempel til en av de mange konsertene som kulturkirka står for- er inntrykket et helt annet. De samme vinduene framstår som svarte hull i en hvit vegg, og du ser ingen farger. Utvendig belyses kirka kun av gatelyset. Levanger kirke er den eneste i kommunen som ikke er utvendig opplyst på kveldstid.

Da vår familie kom til Levanger for vel 40 år siden , sto et utvendig lysanlegg med stolper og lyskastere rundt hele kirkebygget. Levangerkirka var utvendig lys-satt. Dette anlegget ble stille og rolig mørkt , men gammeldagse stolper og lyskastere står fortsatt der - uten lys. Hvem som hadde mandat til å slå av lyset vet jeg ikke, men vi vet altså at den har vært lys - satt . Jeg skulle tro at kirka rådde over egen grunn , og at Levangerkirka burde likestilles med de andre kirkene i kommunen ?

Besøkende stusser: hvorfor er denne kirka «svart» på kveldstid ? Var det ikke noe med at byen skulle skinne som en juvel….? Hvorfor skal de som besøker kirka på kveldstid til kirkelige arrangement eller konserter ikke kunne nyte de fine glassmaleriene i korveggen ? Den nye altertavla med et fantastisk fargespill står i selve ytterveggen og er avhengig av lys utenfra for å fungere.

Med moderne lys-setting vil Norums kirkebygg framstå på en helt annen måte og komme» fram i lyset.» Det fortjener den . Det fortjener etter mitt syn byen og alle som vandrer inn , eller forbi kirka.

Kan vi håpe på at de som steller med rehabiliterings-saken nå , også tar tak i det som jeg kaller en vedlikeholds-sak , men samtidig også mulighet for en estetisk berikelse ? Når stillasene fjernes og Levangerkirka trer fram i ny-pusset og flott skikkelse , ville utvendig lys-setting være kronen på verket når høstmørket nå senker seg.

Per Anker Johansen