Stor seier til en standhaftig gårdbruker

Debatt

Første gang vi skrev om Øystein Lynum var for halvannet år siden, da den pensjonerte gårdbrukeren fortalte om sin fortvilelse over å ikke få bygge omsorgsbolig på sin egen gård. Planen var at nevøen skulle ta over gården, og at han selv kunne bo i det han senere har søkt om som kårbolig.

Mange har engasjert seg i saken til Lynum. Han har fått hjelp og støtteerklæringer, i så stort monn at han sier det er det som har gjort at han har greid å stå i det.

Stort engasjement. Vi har hatt mange leserinnlegg om saken, og det er tydelig at argumentasjonen som har vært brukt mot byggingen ikke har møtt helt gjenklang hos innbyggerne i Verdal. Spesielt er det mange som har reagert på at det er avsatt plass for 180 boenheter på Nestvoldjordet, som også består av dyrka mark, mens Lynum ber om det han selv betegner som en «sandrabb» - en flik, av sin egen tomt.

Trumfer jordvernet alt? Saken har flere sider, regelverket er der, men kan tolkes og fortolkes. At dette ikke har vært noen enkel sak for politikerne, kan vi lese både på og mellom linjene, i debattinnlegget fra daværende leder i komité Plan og samfunn Ove Morten Haugan (Ap) i juli. Der argumenterer han for hvorfor komiteen den gangen landet på et nei: «…skjønnsvurderingene - sett opp mot mulighetsrommet – i sluttsatsen er vanskelig», og at avslaget landet som det gjorde var en helhetsbetraktning og hva man trodde tilsynsmyndighetene ville akseptere. Tre måneder etterpå sier Jorunn Dahling i samme parti at «Jeg har sittet med lignende fradelings- og omdisponeringssaker med loven i hånden og tungt hjerte før. Jeg føler at vi må ta mer hensyn til mennesker i stedet for lovverket.»

På den ene siden sier man altså at jordvernet trumfer skjønn, i det neste ikke.

Men nå når de lokale politikerne endelig har blitt enig med seg selv, og seg imellom, gjenstår det å se om fylkesmannen er like enig. Kampen er nok ikke ferdig, men for Lynum sin del er det et stort skritt i riktig retning. Øystein Lynum og hans støttespillere har i alle fall fått håpet tilbake.

Innlegg

«At dæm itj skjemmes»

– Jeg føler meg forfulgt som privatperson i denne saken.

Boligsaken går på helsa løs

Øystein Lynum vurderer klage til Sivilombudsmannen.

Takk til Svein Otto Nilsen

Vi er mange som skammer oss på vegne av prisippryttene her.

Innlegg

La Øystein Lynum få bygge sin velfortjente generasjonsbolig

Fylkestingsrepresentant reagerer kraftig.

«Det er en sak til der det burde vært tatt menneskelige hensyn»

– Å gi Einar Melby muligheten til helikoptertur er vel og bra, men vi har også et skrekkeksempel.

Innlegg

– Dagen før saken ble avslått, kjente ikke fylkesmannen til den i det hele tatt

Hvordan kan en person bli behandlet på en så tarvelig måte, undrer Torunn Dahl.

Fikk bygge-nei fra Fylkesmannen - gir seg ikke

– Flere grove feilvurderinger, og å flytte i blokk på Øra kommer ikke på tale!

Spaltisten:

Er mennesker som har sluttet med stavsprang bare en utgift?

Kanskje bør vi slutte å pensjonere oss - i hvert fall slutte å kalle oss pensjonister, undrer Odd Helge Roksvåg.

Håndhever jordvernet strengt

Tørkesommeren brukes også som argument for å si nei til fradeling til bolig.

Derfor får vi ikke utviklet lokalsamfunnet helt som vi vil

Det må store endringer til, mener Oddleiv Aksnes.

Arvid Wold om tomtesak: – Vedtaket virker firkantet

Nå vil han ha politikerne mer med i slike saker, istedet for administrative vedtak.

Redaktøren: – Forståelig at han reagerer

Ikke lett å forstå misforholdet mellom liv og lære, mener redaktøren avslaget på å få bygge.

Ønsket å bygge egen omsorgsbolig for å slippe flytting til Øra - fikk blankt avslag

– Det må da gå an å ta menneskelige hensyn, sier han.

Dramatiske ting skjer i Levanger og Verdal i 2019

Lokalavisas spåmenn har atter sett i spåkula.