Vellykket byutvikling: Kan Levanger og Verdal bli som denne byen?

Drammen, her under 17. mai-feiringen i år, har lyktes med å utvikle sentrum til noe attraktivt.  Foto: Peulle / Wikimedia Commons

Debatt

Nylig var jeg i Drammen, for første gang veldig mange år. Drammen blir ofte trukket fram som det gode eksempel på vellykket byutvikling. Her har det vært satset på blant annet møteplasser, lekeapparater og generell forskjønning. Ekstra fint var det å gå langs elva og se de små badstuene som er bygget langs elva, og alle kajakkene som loffet forbi. Bytorget var akkurat den helga jeg var der fylt med politiske partier og bruktsalg i skjønn forening.

Samtidig går diskusjonen: Hvor går veien nå, hvilke bygg skal man ha, hvor mye parkering, hvordan gjøre byen mer åpen og så videre. Og bysentrum i Drammen lider under sterk konkurranse av et kjøpesenter som er bygget utenfor bykjernen. Likevel var det artig å se et levende sentrum en lørdag formiddag, med mye folk og godt besøkte fortauskafeer.

Spennende tanker. Vel hjemme på Innherred er det mye spennende som skjer i så måte. Begge våre kommuner deltar for tiden i flere prosjekter for å finne ut hvordan man kan utvikle stedet til å bli et enda bedre sted bo, jobbe og besøke. Et av prosjektene er «Attraktive og bærekraftige nordiske byer», initiert av Nordisk Ministerråd, som igjen gitt ideen til «By- & bygdeLAB». En arena som skaper møteplasser for hele kommunen, og hvor innbyggerinitiativ står i fokus. Prosjektet har også som mål å fremme grønn utvikling og legge til rette for god folkehelse. Hårete, og litt vage mål, kanskje.

Men det ser allerede ut til å ha fått noen konkrete resultat. Et godt eksempel er den planlagte bakgårdsfestivalen som er tenkt til sommeren i Levanger. Ideen kom på en idedugnad på Fenka i fjor vinter. Flere aktører ble koblet på, kommune og byantikvar fungerer som fasilitator, søker om og får bevilget penger, og nå setter Levanger vel det hele i gang. Ved å mobilisere flere aktører får man brukt trehusbyen og legger til rette for økt bruk av byen. Det er også interessant å se dreiningingen fra at handel og handelsrelatert virksomhet var noe markedet skulle styre selv, til at kommunene nå tar en aktiv part i å utvikle sentrum og møteplasser rundtomkring. Å utvikle by- og bygder som møteplasser som gir folk gode opplevelser, fellesskap og identitet legger et godt grunnlag for både bolyst og lyst til å ta vare på, og bidra til, det samfunnet vi lever i.