Dagens leder

Spelets fremtid: Kanskje var det varskuet vi trengte

Hvis folk synes det er for dyrt å dra på det må jo det bety at de ikke synes de får valuta for pengene, spør Anja Helland.   Foto: Kristine Sandberg

Debatt

For alle som fulgte SNK-styret sin orientering i Verdal formannskap torsdag ble det rimelig kjapt klart at avstanden mellom styret og politikerne var stor. Veldig stor. Der politikerne var krystallklar på at det skal være spel hvert år, mente styreleder det ikke ligger spesifikt i bestillingen. Der politikerne ønsket vyer for fremtiden viste styret til at de allerede hadde prøvd det meste. Styret måtte tåle krass kritikk fra politikerne, både på selve forslaget om å ta en pause i Spelet, men også på hvordan prosessen har vært.

Og det er jo litt underlig. Styret må ha sett hvilken vei dette har gått en stund og det er i seneste laget å komme med dette nå, da fokuset burde vært på hvordan neste års Spel bør utvikles. Det virket også litt defensivt å presentere forslaget og noen spede kutt-forslag, som å redusere antall hester, men uten å komme med noen større visjoner og tanker de har for Spelet videre. Det ble pekt på at utredning er på gang, men noen tanker må vel styret ha gjort seg om hvor skoen trykker? Sannsynligheten for å få gjennomslag for mer penger ville vel vært atskillig større om man presenterte noen gode forslag til videreutvikling og økonomisk bærekraftighet.

Kanskje var det varskuet vi trengte. Nå trenger ikke debatten rundt Spelet å være negativ. Det har nok bidratt til at mange, ikke minst verdalingene selv, har fått en ekstra bevissthet rundt det. Man kan ikke ta det for gitt, rett og slett. Kanskje er det dette varskuet som skal til for en skikkelig gjennomgang og videreutvikling av Spelet, som gjør at det i fremtiden går i pluss, og hvor ikke alt fra for dårlig vær og for godt vær, dårlige anmeldelser og alt mulig annet får skylda for dårlige publikumstall. Interessant er også signalet fra flere om at det er for dyrt å dra på Spelet. Spel koster omtrent det samme uansett hvor i landet det er. Hvis folk synes det er for dyrt å dra på det må jo det bety at de ikke synes de får valuta for pengene? Er det da kun Spelet man skal se på, eller hele totalpakken.

Nå henger styret i en tynn tråd. Ordføreren har bedt om ekstraordinær generalforsamling. Og mens debatten rundt spel eller ikke spel har gått herpå Innherred, så har Peer Gynt-spelet i Gålå og Elden på Røros startet med profileringen for neste år, og allerede solgt billetter i bøtter og spann.