Innlegg

Å legge fire millioner på bordet for å sikre spel i 2020 løser ikke de grunnleggende utfordringene

Debatt

Det var opplagt riktig av Verdal kommune å inngå avtale med SNK om drift og utvikling av Spelet i 1994. Men er det like opplagt at SNK har ansvaret for dette i dag? Neppe.

I dag har SNK ansvaret for fem museer og institusjoner i regionen - og fokus ligger på museale oppgaver og formidling av Olavsarven i et større perspektiv. Som styrelederen sier i Trønder-Avisa - det må spares penger og om bevilgningen fra departementet sier hun «Det er ikke en gang en klausul i tilskuddet til SNK at det skal oppføres et spel».

Derfor: Får Spelet nødvendig profesjonell oppfølging og oppmerksomhet fra administrasjon og styre i SNK, eller er disse ressursene i hovedsak rigget for andre formål? Å legge fire millioner på bordet for å sikre spel i 2020 løser ikke de grunnleggende utfordringene. Heller ikke å gjøre Anne Marit Mevassvik til syndebukk for tingenes tilstand, for den saks skyld.

Jeg mener at Verdal kommune må vurdere hvordan drift og utvikling av Spelet fram mot 2030 skal organiseres og ivaretas på best mulig måte. Det er opplagt at Spelet og formidling av Olavsarven representerer to sider av samme sak, men synergier mellom Spelet og SNK kan ivaretas selv om Spelet sikres en mer skreddersydd organisering og oppfølging.

Dagens modell framstår mer og mer som en kvasiløsning som ingen er tjent med. Derfor må kommunen ta initiativ til en åpen debatt og nytenking knyttet til veien videre slik at både Spelet og SNK skinner på sitt beste fram mot 2030.