Innlegg

– Jeg har sett på SNK-regnskapet, og noe må ha skjedd fra 2017 til 2018

Nils Ole Oftebro og Kjersti Dalseide Spelet om Heilag Olav 2019  Foto: Tor Ole Ree

Debatt

Et nytt slag er i kjømda på Stiklestad, og bakgrunnen er de siste dagers begivenhet med utspillet fra styret og daglig ledelse i SNK.

Grunnlaget for det som er bygdas stolthet ble selvsagt lagt i 1030, men i moderne tid ble "eventyret" startet av lensmann Jon Suul m.fl i 1954.

Det var Olsokstemner på Stiklestad også før den tid, men da i mer beskjeden grad.

Allerede etter 10 år ble det snakket om fornyelse med nytt spel, og styrking av den administrative og operasjonelle siden.

Omfang og arbeidsmengde var blitt drøy for Stiklestadnemnda.

Nytt spel ble skrevet etter konkurranseutlysing, og Bjarne Slapgard vant med "Den nye Kongevegen". Dette stykket ble aldri framført.

Nå, etter 65 års levetid, kan jeg vanskelig se for meg at Spelet av Gullvåg og Okkenhaug (musikk) kan avløses av andre alternativ.

I våre dager er Spelet fullstendig rotfestet i vår lokale Stiklestadtradisjon.

Når det gjelder dagens forvaltning av spelarven, bør det være på sin plass med en gjennomgående evaluering av de siste års utvikling.

Gjennom en såkalt festivaluke er Stiklestad tilført mange elementer som ikke har tilknytning til Olavstradisjonen, eller med marginal tilknytning til denne.

Dette kan være elementer som har tilført SNK inntekter, men hører de heime her, og er de forstyrrende i forhold til selve fundamentet, Spelet?


Leif Johannes Sagen tangerte denne problemstillingen, da han tidlig sist sommer kritiserte manglende markedsføring av Spelet, sammenlignet med andre, mer marginale eller irrelevante aktiviteter. Jeg stiller meg bak hans uttalelse i sakens anledning.


Skal jeg nevne litt om den økonomiske siden av driften, må det bli følgende:

Etter å ha sett på SNK sitt regnskap for årene 2014 - 2018, viser det positive årsresultat i årene 2014 - 2017, sistnevnte år på 1,22 mill.

I 2018-regnskapet er dette snudd til minus 975'.

Noe har skjedd fra 2017 til 2018.

I samme tidsperiode steg lønnsutgiftene med grovt regnet samme tallstørrelse.

At disse størrelsene matcher, kan være tilfeldig. Jeg har ikke kunnet gå inn i regnskapets detaljer, men bare nevner dette sammentreffet.


Hadde det i vårt tilfelle vært snakk om en kommersiell produksjon, der man deler produksjonen i ulike kostnadssteder, ville man etter bedriftsøkonomiske

prinsipper analysert og eventuelt kuttet tapsledd. Man kan få mistanke om at SNK tenker i disse bedriftsøkonomiske baner, men det blir feil.

Fordi SNK er en kulturinstitusjon, og da må det tenkes på en annen måte.


På Stiklestad er det Spelet som er kostnadskrevende, men Spelet kan ikke tas bort, da det er det viktigste elementet.


Det blir etter min mening ikke riktig å anse minus i selve speloppsettinga som en ubetinget utgift.

Det bør betraktes som en markedsføringsinnvestering for kommende inntekter for institusjonen SNK som en enhet.

Fordi det er liten tvil om at Spelet tilfører SNK inntekter. Mao. er Spelet et viktig markedsføringstiltak for SNK.

For å si det slik.

Nils Ole Oftebro og Kjersti Dalseide Spelet om Heilag Olav 2019  Foto: Tor Ole Ree


Mitt håp er at eierne nå tar en dyptgripende evaluering av SNK og driften.

Innsparing bør uten problemer kunne foretas på flere områder, uten at det skal gå ut over kvalieten på de aktiviteter som virkelig hører heime på Stiklestad.

Så blir det styrets oppgave å vurdere den daglige ledelse, og eiernes oppgave å vurdere styret.


Lykke til.

Gustav Vangstad