Innlegg

Et stort stykke Verdal - skal vi gi fra oss innflytelse i overskuelig fremtid?

Ragnhild Iversen skriver om kalkutvinning i Verdal. 

Debatt

Jeg er en av dem som siden jeg ble leser av lokalavisa en gang på 90tallet har bladd raskt over samtlige av de hundrevis artikler og innlegg om Tromsdalen og kalk. Det er mange perspektiv og dimensjoner ved saken, som for meg har gjort hele kalkgreia og Tromsdalen kompleks og uforståelig. Og ikke minst uinteressant. For hvorfor skal et kalkbrudd langt inne i Tromsdalen interessere meg?

Som ny i lokalpolitikken, har jeg bitt i det sure eplet og brukt tid på å sette meg inn i saken. Samtlige folkevalgte plikter etter min opplevelse til å sette seg grundig inn enhver sak som er oppe til politisk behandling, det er vårt ansvar å representere og ivareta verdalingenes interesser. Det er bare å innrømme først som sist at noen saker er kjedeligere enn andre. I allefall er det sånn for meg.

Til min overraskelse viser kalksaken etter hvert seg å både interessere og angå meg, den angår oss alle. I det politiske organet Utvalg Plan og Samfunn ble det denne uken stemt over om reguleringsplanen skal sendes på ut høring. Verdal Arbeiderparti er uenige med Verdal Senterparti. Senterpartiets representanter stemte for å sende det på høring, mens vi stemmer for å sende saken tilbake til administrasjon (kommunens ansatte fagfolk) for ytterligere bearbeiding før høringsrunden. Vi mener forslaget rett og slett ikke er godt nok for Verdal’n godt nok for verdalingene.

Hvorfor? Kalkproduktet brukes i over 150 sluttprodukter- alt fra gårdsplassingel til papir. Kalkbedriftene vil nå ta ut mer kalk. Dette krever omregulering. Mange berøres. Grunneiere, naboer, og bedriftene er få eksempler på mange interessenter. Området det dreier seg om, er 4500 dekar. Altså 4,5 kvadratkilometer.(!) Størrelsen er enorm, størrelsen bare den ene veien tilsvarer strekningen Øra- Stiklestad. 2500 dekar skal være åpent brudd. Det alene er et område like stort som hele det store industriområdet vårt. Videre kommer deponi på størrelse med en stor trøndersk gård. Et stort stykke Verdal. I tillegg skal det være gruvedrift - driften som fra bakkeplan er ”usynlig”, og foregår under jorden.

Under det enorme arealet, ligger milliardverdier. Basert på dagens aktivitet, er det kalk nok til 700 års virksomhet. Å regulere slik at en privat aktør kan styre et så stort stykke Verdal for 700 år eller så frem i tid, er i mine øyne helt uaktuelt. Vi vil ha en etappevis regulering. Vi ønsker at arealet skal stykkes inn i 8 deler, og at regulering må søkes mellom hver del. Dette vil gi oss, og kommende generasjoner, innflytelsesmulighet. Vi vil sikre lokalsamfunnets interesser også for fremtiden.

Verdal Arbeiderparti har vært først i rekka til å stå på næringslivets side, og kjempe næringslivets sak, og det skal vi fortsette med. De siste 20 årene har vi blant annet i godt samarbeid med næringslivet lyktes med å bygge landets tredje største industripark på Verdal’n. Bedrifter skaper arbeidsplasser, verdiskapning og tilflytning. Virksomhetene det er snakk om er svært ønskede. Politikken bør etter min opplevelse være en aktiv samarbeidspartner for næringslivet, ikke en part som tjener næringslivet som samfunnets løpegutt. Mens bedriftens rolle er å ivareta bedriftsinteressene, og deres aksjonærer i Bærum og Heidenberg i Tyskland - er politikkens rolle å ivareta verdalssamfunnet og innbyggerne.

Det handler om hvilket samfunn vi ulike parti vil ha. Skal private aktører bestemme over arealet vårt, eller vil vi gjøre det selv? Verdal Arbeiderparti vil alltid se det som sin oppgave å ivareta Verdalns interesser. Vi mener ikke forslaget om regulering av Tromsdalen som er sendt på høring er godt nok for verdalssamfunnet og verdalingene.

Dere fortjener bedre!

Ragnhild Iversen,

Verdal AP