– Kjøkken der de bor er best for brukerne

Ting må sees i sammenheng på Skogn helsetun, fremhever innsenderne.  Foto: Andreas Ryen Eidem

Debatt

Skogn Pensjonistlag, Levanger og Frol Pensjonistlag og Ytterøy pensjonistlag støtter Seniorrådets forslag om å utrede å beholde og etablere institusjonskjøkken i eldreomsorgen i Levanger.

En slik utredning må ha som utgangspunkt at institusjonskjøkken gir best trivsel og livskvalitet for beboerne.

Det er viktig at livskvalitet og trivsel gis større vekt enn økonomiske innsparinger.

Erkjennelsen av dette gjør at det er etablert tilskuddsordninger på statsbudsjettet for å kompensere for de økte utgiftene kjøkken på hver institusjon gir i forhold til andre løsninger.

Det gis også statlige tilskott til gjenåpning av institusjonsplasser, så gjenåpning av institusjonsplasser og etablering av et aktivitetssenter på Skogn Helsetun og å beholde kjøkkenet der må sees i sammenheng.

Pensjonistlagene ber om at i budsjettarbeidet for Levanger kommune for 2020 prioriteres eldreomsorgen så høyt at de reelle behovene blir dekt.

Brit Saltvik (sign)

Ytterøy pensjonistlag

Gudmund Husby (sign)

Levanger og Frol Pensjonistlag

Odd-Harald Bjørnøy (sign)

Skogn Pensjonistlag