Hvorfor togene tuter? – Neppe for moro skyld!

Ikke alle er enige i at det tutes for mye fra tog.  Foto: Tor Ole Ree

Debatt

Leste et innlegg som irriterte meg. Om hvorfor togene tuter.

De tuter neppe for moro skyld. Sunn logikk tilsier at de tuter før planoverganger, der jernbanen krysser en veg. Det er for å varsle. Som en ringeklokke på en sykkel.

Det er varsles før overganger, både sikrede og usikrede. På Ronglan, Skogn, Sætersmyra, Rinnleiret, Verdal, Røra med flere. Og vilttrekk over og på linja. Og i tettbygde strøk.

Det er nok av ulykker på planoverganger, og barn eller voksnes som krysser jernbanen landet rundet. I noen tilfeller er det dødsulykker.

Togtuting hører jeg selv, og finner det naturlig. Og av og til også som passasjer hos NSB/Vy. Jeg er ikke ansatt i forannevnte selskap.

Et siste poeng: Togene har ingen mulighet til å svinge unna fare.

J. Strøm