Innlegg

Hvordan kan to like tomter ha så ulik verdi?

Anne og Oddvar Kjølås bor i Holan-feltet i Skogn. De føler seg lurt til å innløse en festetomt på uriktige premisser fordi advokaten hadde tolket innholdet i tomtefesteloven feil.  Foto: Roger M. Svendsen

Debatt

Med bakgrunn i innslaget i Innherred tirsdag 15. oktober 2019 som omhandler prosessen omkring tomtesalget på Skogn, ønsker undertegnede å komme med supplerende opplysninger.

Hele historien startet med at Aktiv Eiendomsmegling, ved megler Kristen Fostad, foretok en taksering av tomtene som skulle selges. Etter at taksering var utført og tomtekjøpene ble offentliggjort, ble man oppmerksom på at like tomter var forskjellig prissatt. Nabotomter med identiske areal var prissatt med en differanse på kr. 44 000. Likeledes ble det operert med forskjellige råtomtepriser som ga en forskjell i kjøpesum på kr. 52 000 på like objekter. Dette var interessant, så man ville ha en forklaring hos både takstmann og advokat. De hadde følgende svar: Areal, beliggenhet, utsikt og grunnforhold. Man skjønte fort at dette var et «orakelsvar», da alle objekt hadde samme beliggenhet, utsikt og grunnforhold. Det eneste som var forskjellig var areal.

Grunneier ble påkoblet saken. Han kunne fortelle at noen hadde tvilt på at taksten var riktig, så derfor hadde takstmann Fostad tatt en ny takst. Han hadde dermed tatt to takster på de same objektene (?) og dermed kommet fram til en annen sum på råtomtene 2. gang. Dette syntes spesielt, så undertegnede har i to år forsøkt å få en forklaring hos takstmann Fostad. I stedet for å svare selv, har han «satt det bort» til en kollega, Fredrik Jessen. Han har også samme svar: Areal, beliggenhet, utsikt og grunnforhold. Det står saken. Spesielt …

Når det gjelder advokat Grethe Gilstad sin forklaring på hvordan det gikk til at hun mistolket tomtefesteloven, så spilte ikke det noe som helst rolle, «fordi vi ønsket innløsning av festetomta i 2015» (?). Men som våre advokater hos Harris i Bergen skriver i sitt brev til oss at: «Det er et grunnleggende krav at advokaten skal ha skaffet seg den nødvendige faglige kompetanse og at denne holdes ved like på de rettsområder advokaten befatter seg med. Teoretisk kan det tenkes at det utførte arbeid ligger på t slikt bunn-nivå at grensen for god advokatskikk er overskredet. Det er i seg selv ikke uetisk å være en lite flink advokat.» Sitat slutt.

Man må forvente at en advokat med tomtefeste som spesialitet i sin portefølje makter å utføre et korrekt arbeid. Man registrerer at hun ble tatt av saken og «saken ble satt bort» til advokat Per Ove Sørholt.

Vil også kommentere grunneier Lars Petter Holan sine uttalelser om at han ikke har fått reaksjoner etter salget i 2017. Det er undertegnede som har mottatt disse reaksjonene. Mange har hatt syning omkring denne prosessen, men det er ingen som ønsker å stå fram og si det de mener. Noen sier at de ikke vil ha noe uoppgjort med grunneier, bl.a. fordi han er en kjent mann i lokalmiljøet samt profilert som kommunestyremedlem for AP i Levanger. Det må man respektere. MEN, noen må ta støyten for å få ting opp og fram, slik at offentligheten får se hvor galt det kan gå. Som alltid før, er det forskjell på Kong Salomon og Jørgen Hattemaker…