Innlegg

Unge politikere: – Lønnsomt med varmebasseng

Fra varmebassenget på Leklemsåsen. (arkiv) 

Debatt

I april omtalte Innherred at Helsegym1 Fysioterapi AS, sitt varmebasseng tilbud legges ned fra sommeren 2019 etter 14 års drift. Fysioterapeutene som drev bassenget har ikke fått fulle driftstilskudd eller annen driftsstøtte fra Verdal kommune som kan forsvare videre drift.

Fysioterapi i varmebasseng er et unikt, viktig og veldokumentert helsetilbud som fungerer for alle aldersgrupper og de fleste diagnoser. I følge fysioterapeut og daglig leder Jarle Nesbø så har mange av pasientene sagt at de aldri hadde klart å stå i arbeid, eller klart seg selv hjemme, dersom de ikke hadde hatt behandlingen i varmebassenget i Leklemåsen.

Behandlingstilbudet i Leklemsåsen har vært for pasienter med muskel/skjelettplager, revmatisme, diabetes/overvekt, barn, parkinsons, psykisk og fysisk utviklingshemmede for å nevne noen. En av grunnene til avvikling er behovet for rehabilitering av anlegget for ca. 2 millioner kroner. Bassenget har vært aktivt brukt av innbyggere fra hele Innherred.

Vi tror det er fornuftig både samfunnsøkonomisk og positivt for kommuneøkonomien, at vi har behandlingstilbud i varmebasseng til innbyggere. Dette er et tilbud som er svært attraktivt. Savnet av dette er et stort tap for brukere i Verdal og fra nabokommunene. Dette er et tilbud vi kan samarbeide med nabokommunene om.

Sykehuset Levanger har hatt lignende tilbud, men dette ble også avviklet. Nærmeste lignende behandlingstilbud er på Dampsaga i Steinkjer.

Håkon Holme

Edel Marie Einarsen