Innlegg

– Steksta hi gått lei tå Spelet - det kainn vi godt ferstå, ferdi vi e å lei - tå Spællet!

Flunra Agah er oppgitt over den siste tids hendelser på Stiklestad. Hans selvterapi er å dra ordspill i alle retninger.  Foto: Edvard H Pettersen

Debatt

Ei usakle innledning te et snåp-tænkt dog usannsynle lite tenkbart sannsynle møte i skapet te formann.

Stiklestad (uttales Steksta!) - hi nu gått lei tå Spelet, å det kainn vi godt ferstå, ferdi vi e å lei!

- Tå Spællet! Der Spælle vi på lag, enten vi sett på Spællhaugen eller på Spelkontoret. Spælle poker eller Spille på slurva. Vi Spælle – å nå'n Spele!

Motsætningan e ikke ny: P.A Røstad sa «Trækk Spællet» mens Calle Jularbo insisterade på «Drag Spelet» og det va sjølsagt fer å vis oss kunsten i å «Spæll storenn».

- Men, fer å unngå missferståelsa – det e itj Spelet som sådann, men Spelet som danne Sp!æll i Spællet om Spelet som li' under innSpæll som Spælle inn utSpæll som: «Eg meiner du Spelar på ståande fot» kontra «Spæll åt mæ du Petter» kontra «Det store Spelet» te Vesaas kontra «Spællmannstræff» på Steksta kontra Steksta sin speltradisjon som ikke Spælle på lag med kvarainner bortsett frå når Larsen'an «Spelar på fela si» og - eller - hardingfele-Spel-Larsen'an samtidig Spælle på Hardingfele. Son kainn vi driv ordSpæll som ikkje Spelar den rolla eit Spel for vår tid skal Spela om det ikke Spælle ei rolle!

Det e mænneskele å gå lei i det hærre Spællet – om Spela i Noreg - der e vi fullt på linje med StekstaSpællet – det vi kaille «gå-lei-linja», som vi minnest vi som slæppt kviga på Stubskinsvoll'n på 50-talet. Det va ikke eit Spel men et Spæll kor det gikk an å bli lei.

Trimænningen min, en Spællmainn frå Spillum vart lei tå kvig-hælvete med kommentar'n: Hu e så lei å lei ålein. Hu Helga i Spelet e lei å lei ålein, men hu e Spæll-kåt, i motsætning te 1000 Spel-sau bortpå Landfald – dæm går i sin egen Spel-tradisjon å Spælle kun på lag som får-i-kål!

Og der e vi nok enig! Og vi e enig om å vårrå uenig om at Spel og Spæll ikke tølli innSpill! Der går grensa fer utidig oppSpæll, OG – ingen gråter over spilt melk. Fer å kom videre med Spelet – har nu Fikser'n invitert Direktør'n å Styrelsa te inngående Foresaks-manskaps-for-den-saks-skyld-møta (puh)- om nye Spel kor hainn Tomas frå Fylkingen ikke e invitert da hainn e stempla som Thomas Tvileren.

Usakle referat vil – om redaktør'n Spælle på lag - muligens følge.

Ikke autorisert bladfyk

Flunra Agah (Arnulf Haga)