Innlegg

Hva i all verden har skjedd med Ap i denne saken?

For oss med en gård midt i planområdet, har det hele vært som en massiv og langdryg «beleiring» som har satt forhold omkring gården og oss «på vent», skriver grunneierne i Tromsdalen.   Foto: Tor Ole Ree

Debatt

«Frykter å miste all innflytelse i Tromsdalen» er overskrifta for et intervju med Arild Kvernmo Pedersen, Ap. Saka gjelder behandling av reguleringsplan for Tromsdalen. Denne plana ble framlagt av Verdalskalk i april 2017, men er nå to og et halvt senere enda ikke ferdigbehandla, eller «landa» kan en også si. Siste «runding» var i Plan og samfunn 23.oktober.

Plana er nær kopi av kommunedelplan Tromsdalen, vedtatt av Verdal kommunestyre i juni 2013. Planene er omtrent identiske, og angir åpne kalkbrudd over 2300 dekar, med vår gård midt i. Et kommunestyrevedtak om regulering vil være endelig stadfesting av arealbruken, og vil i praksis ikke kunne endres. Hele planprosessen har pågått åpent siden juni 2010, men i lukka forum fra 2007 av. Oppstarten var med forrige rådmann Rudolf Holmvik i førersetet.

For oss med en gård midt i planområdet, har det hele vært som en massiv og langdryg «beleiring» som har satt forhold omkring gården og oss «på vent». Det har vært en stor personlig belastning over svært lang tid, påført oss av fellesskapet og finansiert av skattemidler. Et system som vi faktisk trodde også skulle være til «for oss».

Den vedtatte kommunedelplan fra 2013 ga oss ikke mange valg. Vi måtte inngå betinga avtale med driver Verdalskalk for å unngå at gården ble omringa av planavklarte åpne kalkbrudd.

Har blitt enige om en avtale

Det vil på sikt bety at gården ved kalkbruddet i Tromsdalen må rives.

Presses bort fra slektsgård

Siste kapittel for Tromsdal gård.

Innlegg

Vil presisere rundt Tromsdal-avtalen

Etter omtale i media de siste dagene føler vi behov for å oppsummere med egne ord for å unngå unødige misforståelser, skriver Liv Øverås og Nils Georg Leirset.

Det var en uakseptabel trussel for oss, og for nye generasjoner på gården. Betingelsen i avtalen er at reguleringsplan blir vedtatt i tråd med kommunedelplan. Skulle ikke det skje, ved at regulering blir avslått, har vi også avtalt hva skjer. Om regulering nå er rett eller ikke, er et ansvar som kviler helt og fullt på politikerne.

Etappevis drift ble vurdert og skissert i kommunedelplan. Det skulle utføres i fellesskap av bedriften/ grunneiere/ Direktoratet for Mineralforvaltning. Dette i form av 5-årige driftsplaner. Under hele den svært omfattende og langvarige planprosessen har Ap sittet i det politiske «førersetet». Så sent som i 2018 formulerte daværende ordfører Bjørn Iversen at politikerne ikke ville blande seg inn i bruddutviklingen i Tromsdalen. Hva i all verden har skjedd med Ap? Bortsett fra at det opplagt er uthalingspolitikk, er det «sminke» av en sak som de ser kan bli ubehagelig og slå tilbake på dem selv.

I Tromsdalen har vi erfaring for at såkalte «forutsigbare» avgjørelser, i realiteten ikke er det. Ap sin dreining føyer seg inn i rekken av slikt. Vår generelle erfaring tilsier at et annet uttrykk kan passe om Tromsdalen og kalk: «Forutsigbart ikke-forutsigbart». På tross av dette måtte vi akseptere vedtaket politikerne gjorde om kommunedelplan i 2013. Vi hadde ikke annet valg. For oss står det om alvorlige saker – oppgivelse av en gård, og ødeleggelse av et område vi bryr oss mye om.

Bekymringen er der for om grunnlaget for de enorme planene holder vann i en 100 årig framtid. Vi kan ikke komme etterpå og angre på en inngått avtale. Slik oppførsel er det bare politikere som kan gjøre, når de har gjort noe dumt.

Vi krever derfor at kommunen, og hver enkelt politiker, tar en runde med seg selv før endelig avgjørelse:

- Vet vi nok om marked i et framtidig null-utslippsamfunn, til å kunne si at dette blir rett?

- For enkeltpolitikeren: Er standpunktet mitt som jeg stemmer i samsvar med, noe jeg står fast og sikkert på også for framtida?

Nils Georg Leirset

Liv Øverås

Tromsdal gård