Dagens leder

NAV-skandalen: – Dette er langt mer enn en ripe i lakken

Fra pressekonferansen der NAV-skandalen ble presentert av arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H), Nav-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch. 

Debatt

Å snakke om at noen har fått «en ripe i lakken» er en kraftig underdrivelse når vi kommer til den pågående NAV-skandalen. Minst 48 uskyldige mennesker er idømt straffer, mange av dem måtte sone i fengsel. Så langt har 2.400 fått uriktige krav om tilbakebetalinger fordi de skal ha svindlet fellesskapet for penger.

I ettertid viser det seg at NAV har tolket sitt eget regelverk og landets lover helt feil. Det har også politiet og rettsvesenet gjort, når sakene er brakt opp for retten. Det er ikke ulovlig, slik NAV har ment, å oppholde seg utenlands, innenfor EØS-området, når du er mottaker av syketrygd og arbeidsavklaringspenger.

Nå kan vi lese i ulike medier om ulike skjebner som urettmessig er påført straff og skam, og som har fått ødelagt år av sine liv på grunn av dette. Vi kan bare tenke oss til hvordan dette oppleves. Du tror du har handlet i god tro. Så starter forfølgelsen. Før blir du stemplet som en svindler., Så blir du dømt som en kriminell, må sone i fengsel og bruker år på å betale tilbake det du har fått i rettmessige ytelser. Så viser det seg at det ikke var du, men den «ufeilbarlige» som feilet.Et svik. «Det er vanskelig å se for seg noen større kollektiv svikt i det offentlige enn det vi har sett her», skriver tidligere pasient- og brukerombud Kjell J. Vang i et innlegg i dagens avis. Det er en presis karakteristikk av NAV-skandalen. Sviket blir uendelig tungt når de som svikter er de vi henvender oss til når vi står i vanskelige situasjoner i livet. De steiner som da legges til børen kan bli dem som gjør at alt svikter.

De tillitsbrudd vi ser i denne saken er nesten ikke til å tro. Det er derfor litt av en oppvask de står ovenfor de som skal rette opp uretten. Først og fremst innenfor NAV, men også innenfor politi- og rettsvesen. Det vil ta tid. Det vil prege nyhetsbildet i lang tid framover.

NAVs omdømme har ikke vært noe å skryte av tidligere. De fleste forventer å møte varmen i det vi liker å kalle for velferdsetaten. Isteden har mange av brukerne følt at de har stått og stanget i en iskald vegg. Under dekke av en uendelighet av lover og regler har de opplevd at NAVs saksbehandlere har stått i vegen for de gode løsninger. Hva som skjer med omdømme i fortsettelsen kan vi bare tenke oss. Det er et uendelig lerret å bleke.

(Lederkommentar i Innherred 31. oktober 2019)