«Det er SNKs styre som selv har skapt uroen»

Sven-Øyvind Bern logobilde  

Debatt

Det er uro rundt SNK - og det er SNKs styre som selv har skapt denne uroen.

Styret for SNK leder de konsoliderte museene og det kan virke som om de ikke klarer dette. De arrangerer Olsokdagene på Verdal og det kan virke som om de heller ikke klarer denne jobben.

Fra kommunene hvor de konsoliderte museene ligger får SNK 8,3 millioner. Videre får SNK 10 millioner fra fylket og 25 millioner fra Staten. De har altså i overkant av 43 millioner fra det offentlige til å løse disse oppgavene. I tillegg henter de inn ekstra midler fra sponsorer og gjennom prosjektstøtte.

Det er fem muséer som er del av SNK: Egge museum, Nils Aas kunstverksted, Stiftelsen Stiklestad museum, Levanger fotomuséum og Stjørdal museum Værnes. Da muséene ble konsolidert var det klare føringer på at dette skulle styrke muséenes kompetanse og økonomi. Og nå råder det stor usikkerhet i muséene og i kommunene om SNK har bidratt til at dette oppnås.

Av de 8,3 millionene som SNK får av kommunene, kommer 4,8 millioner fra Verdal. Det er en klar forventning at en så stor sum ikke bare skal styrke Stiftelsen Verdal museum, men at SNK også skal produsere Spelet og enkelte arrangement rundt dette.

Verdal SV forventer at styret for SNK legger en plan hvor de i framtida styrker muséene og får kontroll på den økonomiske situasjonen rundt Spelet og Olsokdagene - innenfor de midlene som er tilgjengelige.

Sven-Øyvind Bern

Leder, Verdal SV