Vi gir penger til nærmiljøet: – Like viktig som bruken er å se på hvordan det gjøres

Logobilde  

Debatt

I mandagens kommunestyre ble det vedtatt igangsetting av nærmiljøtiltak i Verdal, en sak som har vært innom til politisk behandling flere ganger siden det i desember 2017 ble bestemt å sette av en million kroner til dette fra et overskudd samme regnskapsår, 2017.

På veien til mandagens vedtak har det vært om å finne en god måte å gjennomføre tiltakene på. «Hovedformålet med arbeidet er å legge til rette for innbyggerinvolvering og økt bolyst i de ulike lokalmiljøene», vedtok vi.

Like viktig som bruken av pengene har det blitt å få til en metode for hvordan vi gjør det. Det skal nå opprettes såkalte oppgaveutvalg etter dansk modell, med to folkevalgte og tre representanter fra lokalsamfunnet. Metoden skal evalueres underveis og håpet er å kunne videreføre denne måten å involvere innbyggerne på i årene som kommer.

Kr 100.000 er vedtatt å bruke på et konkret tiltak på Ørmelen. Resterende fordeles på grendene Ness, Leksdalen og Helgådalen, i tråd med intensjonen fra starten av; bolysttiltak sett i sammenheng med den uroen som oppstår med vedtak om skolenedleggelser.

Med vinkling som et prøveprosjekt er det også hensiktsmessig å starte med tre lokalsamfunn for å gjøre en god jobb med disse og høste erfaringer å bygge videre på. På tvers av partier er de politiske representantene allerede oppnevnt og jeg ser fram til å følge prosessen tett som en av disse.

Einar Olav Larsen

Leder utvalg mennesker og livskvalitet i Verdal (Sp)