Stopp folkemordet på det kurdiske folket

Siv Furunes, logobilde 

Debatt

NATO-landet Tyrkia har brutt folkeretten ved å gå til utrenskingskrig mot kurdiske bosettinger i grenseområdene i Nord-Syria. Å drepe og tvangsflytte kurdere fra deres historiske bosettingsområder i Syria er et svært alvorlig brudd på FNs fredstraktater. At USA og NATO lar dette overgrepet mot det kurdiske folket skje, er uforståelig.

Når NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg snakker om at NATO forstår Tyrkias sikkerhetsutfordringer på grensa mot Syria, og generalsekretæren kommer med ei oppfordring om at Tyrkia må vise tilbakeholdenhet i grensekrigen, så er det i realiteten en aksept til krigshandlingene.

For Norge er det pinlig at tidligere statsminister Jens Stoltenberg, nå generalsekretær i NATO, oppfører seg som ei nikkedukke for krigsmaktene Tyrkia og USA. Trøndelag SVs Representantskapsmøte krever at den norske regjeringa ber Tyrkia, USA og NATO stoppe folkemordet på det kurdiske folket i Syria.

Representantskapsmøtet i Trøndelag SV

Siv Furunes

fylkesleder