Dagens leder

25 år er kanskje nok for SNK. Kommunen bør finne noen andre som kan sette opp spelet.

SNK vil ikke sette opp spelet. Da bør kommunen finne noen andre som kan være arrangør. Slik saken nå står er det best for alle parter at man gjennomfører en slik skilsmisse.   Foto: Tor Ole Ree

Debatt

Stiklestad Nasjonale Kultursenter ønsker ikke å sette opp spelet i 2021. Det har SNK-ledelsen sagt tydelig etter at de fikk tydelig nei om spelpause neste år hvis de ikke ble tilført fire millioner kroner i tilskudd. Svaret må vel bety at kulturhuset ønsker å si opp avtalen med Verdal kommune. Da kan kommunen, om de vil, se om det andre krefter som kan ta over stafettpinnen og være arrangør. Som spelets eier bør kommunen tolke SNKs utspill på den måten.


I 25 år. Det var i 1994 at SNK fikk oppdraget om å stå for spelet. Fram til da hadde spelnemnda gjort denne jobben. Gjennom 25 år har kulturhuset gjort jobben på en god måte. Med spelet som den største attraksjonen har det vært mulig å bygge opp Olsokdagene som en stor og viktig happening i slutten av juli hvert år. Nå har det åpenbart blitt for krevende for ledelsen ved SNK. Måten de bekjentgjorde det på falt ikke heldig ut. Av helt forståelige grunner. Det er utrolig at så erfarne folk klarte å undervurdere reaksjonene som kom.


Nå er det, som også flere har vært inne på, ikke ledelsen ved SNK som bestemmer om spelet skal framføres årlig i amfiet på Stiklestad. Det er det kommunen som bestemmer. Derfor bør Verdal kommune bruke anledningen som nå byr seg til å se om dette kan gjøres på en annen måte. Jeg vil bli overrasket om ikke disse tankene allerede er tenkt på rådhuset. De siste dagene har jeg registrert flere utspill i samme retning. Derfor bør spelets eier se på de siste ukers til dels heftige debatt som en mulighet til å fornye, og til å få en bedre avklaring om oppgavefordelingen på Stiklestad.


Rask avklaring. Jeg er fullt klar over at det ikke er bare å knipse med fingrene og finne en annen arrangør. Det er mye som må avklares. Ikke minst mellom kommunen og SNK. Noe av det viktigste er hvor stor andel av de vel 40 millioner kroner SNK mottar i årlige tilskudd som kan henføres til spelet? Selv om SNKs styreleder Bente Erichsen har uttalt at det ikke er noen klausul om å framføre et spel knyttet til pengene de får, er det nok ganske opplagt sett fra Verdals side at noen av de knappe fem millioner tilskuddskroner fra kommunen er knyttet til framføring av spelet.


Slik saken nå står er det best for alle parter at man gjennomfører en slik skilsmisse.

(Lederkommentar i Innherred 5. november 2019)