Dagens leder

Rett i revers, og får fortjent ros for det

Tor Åm valgte å reversere den omstridte strukturen. 

Debatt

Konstituert sykehusdirektør Tor Åm kan ha tatt noe av det onde ved roten når han valgte å omgjøre sin forgjengers beslutning om hvordan Helse Nord-Trøndelag best kan styres. Da Aas ble ansatt i 2016 var han raskt ute med å beslutte gjennomgående klinikkstruktur. Det innebærer at det er en avdeling under en og samme ledelse som virker ved begge sykehusene. Uroen som preget Aas' tid har mye av sin rot i denne beslutningen. Ansatte, og da særlig legene, ved begge sykehusene har protestert heftig. De har argumentert for behovet for stedlig ledelse. De ble først hørt da Tor Åm valgte å reversere den omstridte strukturen.

Den nye direktøren kommer åpenbart kritikerne i møte med sin snuoperasjon. Olaf Kleinau, hovedtillitsvalgt i Overlegeforeningen, bejubler omgjøringen og sier at stedlig ledelse på avdelingene er helt etter deres oppfatning. Kleinau gir uttrykk for at Åms grep kan bidra til «å gjøre tilbudet, samarbeidet og sykehusøkonomien bedre».

Ustyrlige mastadonter. Det gjenstår å se om Olaf Kleinau får rett i det. Helse Nord-Trøndelag står fortsatt i en svært tyngende økonomisk situasjon. En stadig mindre andel av helsekaka i Midt-Norge tilfaller vårt foretak. Møringene presser på for å gjøre dette kakestykket enda mindre. Med noen få unntak er helseforetakene blitt bortimot ustyrlige mastadonter som spiser sine ledere. Det er derfor en krevende balansekunst som den erfarne sykehuslederen Tor Åm har gitt seg ut på i jobben som konstituert sykehusdirektør.

Uansett er det fordelaktig å starte jobben med ansatte på sin side. Det er lettere å trekke en så stor organisasjon i rett retning om alle føler at de er i samme båt og er noenlunde samstemt om hva som er den største utfordringen. Tor Åms forgjenger, Torbjørn Aas, maktet aldri å skape et slikt klima. Begge sykehusene ble straffet på mange måter for nettopp det.

Noen har valgt å gjøre et poeng av at den tidligere rådmannen Kjetil Mjøsund, får en årslønn for ikke å starte opp i jobben som klinikkleder for medisin og rehabilitering. Jeg er enig i at det er et tankekors. Men likevel; Hvis Tor Åm har rett i at organiseringen var feil da han tok over, er det grunn til å tro at kompensasjonen blir småpenger mot det som kunne blitt kostnaden om sykehusene hadde valgt å kjøre på i et åpenbart feilspor.

(Lederkommentar i Innherred 7. november 2019)