Dagens leder

De kan vente seg tøffe tak framover

Økonomisjef Helge Holthe satte ikke nyvalgte folkevalgte i noen feststemning. Verdalsøkonomien innbyr ikke til det. 

Debatt

Det var ikke akkurat feststemning i kommunestyresalen i Verdal på torsdag. Det var det heller ingen grunn til. I en sal, delvis preget av unge, entusiastiske nyvalgte folkevalgte, gjorde rådmann Jostein Grimstad og økonomisjef Helge Holthe det de måtte gjøre for å sette dem i den rette stemningen. Økonomien i Verdal er ikke i en slik stand at det er rom for så mye fest.

Nyvalgt ordfører Pål Sverre Fikse har vært med såpass lenge at han var klar over hvordan ståa var. Derfor var han også tydelig da han ble utfordret i valgkampen på han vil bedre økonomien «ved å ha fokus på de pengene vi har og ikke de vi ikke har», som han sa det til Trønder-Avisa. Fikse er nok budt på å sette tæring etter næring. Han må lete med lys og lykte etter kutt som ikke oppfattes for drastisk. Det blir vanskelig nok.

Færre barn. Det er flere grunner til uføret i verdalsøknomien. Et viktig moment for at det kommer mindre penger over statsbudsjettet, er at fødselstallet har gått veldig ned og er langt under gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner. Når rådmannen kikker inn i kula er det ingen lysninger i sikte. Mens antallet barn går ned, går antallet i aldersgruppen 70+ kraftig oppover. Det vil gi mer penger fra staten om noen år, men ikke i dag når de trengs som mest for å betale de store investeringene som gjøres for å møte eldrebølgen.

Særlig den første faktoren, fødselstallet, forklarer hvorfor Levanger neste år ligger an til å få en vekst i overføringene fra staten på 41 millioner kroner (pluss 3,7 prosent), mens Verdal må nøye seg med 12,5 millioner (pluss 1,5 prosent).

Mindre barnekull fører i neste omgang til færre skoleelever. Og Verdal, som nettopp har vært gjennom en opprivende debatt for å bygge en skolestruktur for framtida, må kanskje innse at dette ikke var nok. Det går ikke mange årene før mange av dagens skoler er for store og kostbare i forhold til det reelle behovet. Det er derfor rådmannen allerede nå peker på endring av kretsgrensene som et virkemiddel for å tilpasse nyskolene i Vinne og Stiklestad til den framtidige virkeligheten.

Med andre ord: Det nye flertallet i Verdal kommer ikke til dekket bord. Den som sitter med en lang ønskeliste over tiltak som nå bør iverksettes vil bli skuffet. De neste årene vil bli preget av tøffe hverdager.

(Dagens leder i Innherred 9. november 2019)