Dagens leder

Dette kan vel kalles et ran av de fattigste

Einar Dahlum (til venstre) og Kim Daniel Svendsen i Rødt Levanger. Det var en viktig sak de satte søkelyset på i kommunestyret sist onsdag. 

Debatt

Det var en interessant og aktuell debatt i kommunestyret i Levanger på onsdag. Partiet Rødt ble representert etter valget i høst, og den første saken som Einar Dahlum valgte å ta opp i kommunestyret handlet om fattigdom. Er det riktig at kommunen skal frata barnetrygda når foreldrene mottar nødvendig sosialhjelp? Saken engasjerte de folkevalgte og kommunestyret ble delt i to. Med 18 mot 17 stemmer ble forslaget fra Dahlum avvist. Han ville ha et vedtak om å be kommunedirektøren om å fremme en sak for kommunestyret om at barnetrygden ikke skal tas med i beregningsutvalget for sosialhjelp.

Saken skapte engasjement i kommunestyret. Den er også livlig debattert i ettertid. Og flere av dem som stemte imot bedyrer i ettertid at de egentlig er for. Men lokalpolitikerne skylder på at de vil ha rett saksbehandling, og at de vil ha en skikkelig vurdering om kommunen har råd til å la være å frata sosialhjelpsmottakerne barnetrygden. Rollene er som kjent skiftet etter valget i høst, og dermed sitter det litt lenger inn å støtte forslag fra mindretallet.

Et tyveri? Spørsmålet om kommunen har råd til å la være er interessant på flere måter. Jeg synes at Lars Einar Karlsen, som også er medlem av Rødt, har en god tilnærming når han sier at Levanger kommune tar disse pengene fra de familiene dette gjelder. «Noen vil vel kalle dette for et tyveri fra dem som har minst», mener Karlsen og viser til faktaopplysninger om at det i 2018 var 78 barn som bodde i familier som mottok sosialhjelp i Levanger i mer enn seks måneder. «Tilsaman tok Levanger kommune under 1 million fra disse barna og putta det inn i drifta. Så det er ikke slik at dette er penger som må finnes i budsjettet, det er penger som aldri skulle ha vært putta inn i drift», skriver Lars Einar Karlsen i en diskusjon på Facebook.

Jeg synes dette er rett tilnærming til saken. Dette er et kommunalt ran av de fattigste. Når jeg leser argumentasjonen fra flere fra flertallet som avviste Rødts forslag i kommunestyret bør det også være en grei sak å få ryddet opp i og få endret denne praksisen. I debatten ble det lovt å se på spørsmålet i budsjettsaken i høst. Det ordner seg vel da. Nå kommer flertallet tilbake i budsjettsaken med en løsning som alle kan samle seg om. Alt annet vil ta seg veldig dårlig ut.

(Lederkommentar i Innherred 23. november)