Innlegg

Nå vurderer vi rettsak - det burde vært unødvendig, det blir dyrt og er trist

De tre hytte ved Hoklingen som det strides om. Til venstre, Hoklahytta der vi bor. (54m2). I midten Midthytta (53m2) der vi en sjelden gang har familie på besøk. Til høyre (Lillehytta 27m2). Foto: Privat. 

Debatt

Levanger kommune kan jobbe fort. Etter 15-minutter bestemte en klagenemnd at det fortsatt må betales tre renovasjonsgebyr for en og samme hytteeiendom. Nå vurderes rettssak.

Jarle Øra var leder av nemnda. Vi får vite at nemnda var enstemmig, men ingenting om hva deltakerne sa og mente. Når saksbehandlingen gikk så hurtig, kan årsaken være at Levanger kommune konsekvent bare tar hensyn til forhold som passer dem. De har eksempelvis ikke brydd seg om at disse hyttene for ca. 45 år siden ble bygd for utleie.

Nettopp derfor ble de bygd som tre separate enheter. I dag ville de selvsagt blitt bygd som én hytte, på tilsammen rundt 130 m2. Det er dette

Levanger kommune nekter å forstå. For 12 år siden skjedde det en reell bruksendring og de tre, relativt små hyttene er i dag i privat bruk og eie.

Avslaget var ikke helt overraskende. Etterhvert har vi med undring forstått at kommunen og IR godt kan forstå at noe virker urettferdig og nesten beklage det, men likevel gjennomføre urettferdigheter. Alltid med hånda på matrikkelen.

Levanger kommune vet at Fylkesmannen i Trøndelag anbefalte at vi som hytteeiere søkte kommunen om fritak for to av de tre renovasjonsavgiftene. Det betyr altså at det er fullt mulig å gjøre dette! Men Levanger Kommune vil ikke! De vil heller ha de 1900,- vi betaler for mye hvert år.

Levanger kommune kunne bare fritatt oss for to avgifter, så var saken løst! Levanger kommune har aldri gitt noen formell begrunnelse for at dette ikke kunne løses slik, de har bare unnlatt å gi et begrunnet svar på spørsmålet om delvis gebyrfritak.

Det betyr at Levanger kommune og IR stadig troner på norsktoppen når det gjelder avgiftsnivå for hytterenovasjon på en og samme hytteeiendom. Ikke mye å være stolt over, og det viser samtidig at vår sak er helt spesiell.

Så er det et annet forhold som er alvorlig: Både vi og erfarne folk innen kommunal forvaltning har skrevet at Levanger Kommune ikke har lovhjemmel for å avkreve oss hele tre renovasjonsgebyrer, slik forskriften er formulert. Hva svarer kommunen på det? Kan kommunen vise oss hvor det eksplisitt står at at en og samme hytteeiendom kan beskattes med mer enn ett renovasjonsgebyr?


Levanger Kommune svarer helst ikke. De benytter i stedet sin vanlige taktikk, hopper over vanskelige spørsmål og regner med det går bra.

Hvem orker i lengden å protestere mot en vrang kommune?

Det er mulig vi orker. Både Levanger kommune og Innherred Renovasjon har lovprist rettferdighet som sin viktigste leveregel. Alle vi har snakket med synes derimot det er meget urettferdig at vi blir avkrevd tre stk renovasjonsavgifter årlig. (Takk, forresten, til representanter i kommunestyret som har vist forståelse for saken vår).


Vi insisterer nå på et svar fra Levanger kommune vedr dette med lovlighet. Vis oss lovteksten som åpner for det dere gjør. Her i avisa. Eller unngår kommunen igjen ganske enkelt å svare?


I mellomtiden vurderer vi å gå til rettssak mot Levanger kommune. Det burde vært unødvendig. Det blir sikkert dyrt og det er trist. Men vi er helt enig med Innherred Renovasjon og Levanger Kommune: Det viktigste her er rettferdighet.

Asbjørn Hulaas