Innlegg

Folk bør legge merke til at KrF i Levanger ikke gjør som de lover i kampen mot barnefattigdom

Gunnar Løvås.  Foto: Erlend Aune

Debatt

I en interpellasjon i kommunestyret den 20.11.2019 fra Einar Dahlum Rødt ble inntektberegning av barnetrygd tatt opp. I avstemmingen i kommunestyret om å ikke ta med barnetrygden i beregningsgrunnlaget for sosialhjelp ble avstemningsresultatet 17 for å ikke ta med barnetrygd i beregningsgrunnlaget og 18 for å ta med barnetrygd i beregningsgrunnlaget.

I denne saken er vi spesielt skuffet over KrF som stemte med flertallet. I partiprogrammet til KrF skriver de følgende: «Barn som vokser opp i fattigdom fratas muligheter som andre barn har. Studier har vist at fattigdom gir barn dårligere livsmuligheter på sikt og kan ha betydning for barns helsetilstand. KrF vil forsterke innsatsen mot barnefattigdom. Videre vil KrF øke tilskuddsordningen mot barnefattigdom og skjerme barn- og unges inntekter ved utmåling av sosialhjelp». Folk bør legge merke til at KrF i Levanger ikke gjør dette.

Det å ta med barnetrygden i beregningsgrunnlaget for sosialhjelp vil redusere inntekten til denne gruppen og bidra til å øke forskjellene og KrF gjennom sin stemmegivning i kommunestyret bidrar til dette.

Gunnar Løvås

SV

Einar Dahlum

Rødt