Kanskje best for SNK å bli stående utenfor

Logobilde. Roger Rein. Ansvarlig redaktør Innherred. 

Debatt

Hva vil de egentlig oppnå de som vil ha større forandringer for Stiklestad nasjonale kultursenter? Det er det mange som spør seg om i lokalmiljøet. Det er nemlig ikke så lett å vite hva som er den egentlige agendaen rundt SNK- og speldiskusjonen som nå utspiller seg. Hva er målet med de forandringer som dras opp fra ledelsen ved SNK og fylkeshuset i Trondheim?


Min teori er at dette i liten grad handler om Spelet om Heilag Olav og det øvrige som foregår på selve Stiklestad. Ei heller om en påstått økonomisk krise i SNK. Nei, min teori er at dette først og fremst handler om hvordan museumssektoren i Trøndelag skal organiseres. Jeg tror at noen har funnet ut at den beste løsningen er å etablere ett konsolidert museum for hele Trøndelag. I dag har vi tre museumsselskaper i Trøndelag. MiST, som dekker hele det gamle Sør-Trøndelag, Museet Midt som dekker Namdalen og SNK som favner de største museene fra Steinkjer til Stjørdal.


Hvilken rolle Stiklestad er tiltenkt i dette bildet framover er ikke godt å se. Det er nok et ønske fra enkelte om at alle Trøndelags konsoliderte museer kan styres herfra. Da unngår man at alt havner i Trondheim. Dette betinger i så fall en annen organisering på Stiklestad enn den vi har i dag.

Er annerledes. At SNK er helt annerledes enn de øvrige museene kompliserer dette bildet. Det er ingen andre som også driver med hotell, kulturhus og har ansvaret for landets mest kjente friluftsspel. Eierskapet, med 50/50-deling kommune og fylke, skaper også komplikasjoner. At den ene eieren, altså fylkeskommunen, driver solospill rundt framtidig organisering, uten å forankre dette hos den andre, bidrar ikke til å gjøre saken enklere.


Eierne har mye å snakke om når de til uka skal møtes for å drøfte spillet rundt spelet og all uroen som er virvlet opp rundt Stiklestad den siste måneden. Hvis målet er et stort museumsselskap i Trøndelag, er det viktigste for oss på Innherred å se hva som gagner Stiklestad og hvor SNKs fokus skal ligge framover?

Kanskje er det beste for Stiklestad-delen av SNK å bli stående utenfor en omfattende omorganisering på museumsfronten. De bør heller konsentrere innsatsen mot det som er den viktigste oppgaven framover, å bygge seg opp mot tusenårsjubileet om vel ti år.

Det er snart bare tida og vegen.

(Lederkommentar i Innherred 30. november 2019)


Vi er innom flere tema, men mest om sykehus. Er det en fordel eller en ulempe for Sykehuset Levanger når det nå går mot ett helseforetak i Nord-Trøndelag? Hvordan blir det å være underlagt St. Olav i Trondheim? Dagens panel: Fatima Almanea, Jostein Grande og Roger Rein.