Dette uheldige forslaget til utbygging i Sjøgata må stoppes

Byen må settes i stand til å ta vare på sin historiske sjel, mener Rolf Gaarde. Dette forslaget bidrar etter hans mening ikke til det.  

Debatt

I disse byggeskikk- og byutviklingstider tillater jeg å komme med et par betraktninger, bl.a. i tilknytning til det foreliggende svært uheldige forslag til utbygging i Sjøgata i Levanger. Et prosjekt som ikke på noen måte kan karakteriseres som en arkitektonisk berikelse for byen. Tillater derfor å minne Levangers politikere og spesielt Plan- og utviklingskomiteen, på at det i henhold til norsk lov fremdeles er kommunen som er planmyndigheten og som forvalter plan- og bygningsloven, og ikke utbyggerne!

Byplanlegging er langt mere enn eiendomsutvikling, og bør følgelig overlates til profesjonelle planleggere med dertil egnet kompetanse. Det er viktig at kommunen har et helhetlig begrep om byutvikling, ellers havner man i en situasjon der de såkalte «eiendomsutviklerne» alene får råde.

I areal- og reguleringsplanlegging har det ifølge sentrale retningslinjer fra Kommunaldepartementet og Miljøverndepartementet vært oppfordret til fortetting, men uten at det skal gå på bekostning av miljø, trivsel og ikke minst estetikk og arkitektur. Fortetting i byregionene er riktignok i henhold til en nasjonal målsetting, men likevel ikke slik at det gis avkall på miljø- og kulturminnekvaliteter. (Det er misforstått fortetting når en eksisterende enebolig i et etablert villaområde erstattes med et leilighetskompleks med 6-8 boligenheter eller flere.)

Byantikvarens mandat bør bl.a. være å bidra til en kunnskapsbasert forvaltning av et helhetlig kulturmiljø i Levanger sentrum. Det er kvaliteten på byutviklingen og kvaliteten på arkitekturen som står på spill.

Med referanse til kulturminnefredningen og den storslåtte markeringen i Sjøparken 28. februar dette år må byen settes i stand til å ta vare på sin historiske sjel.

Stopp dette uheldige forslaget til utbygging i Sjøgata!!

Rolf Gaarde

Arkitekt MNAL

(nå pensjonist)