Innlegg

Et klart løftebrudd fra Senterpartiet om Arken blir solgt

Logobilde Daniel Eiken 

Debatt

Etter folkemøte om Arkens fremtid 5. september i høst ble vi informert om alle aktivitetene, bruksområdene og mulighetene de har på Arken. Pål Sverre Fikse gikk da tydelig ut med løfte om å bevare Arken og viste til at Senterpartiet var de eneste som hadde programfestet dette.

Jeg setter derfor nå spørsmålstegn ved sak 135/19 i formannskapsmøtet 5. desember som handler om å gi rådmannen fullmakt til å starte salgsprosessen. Senterpartiet har nå all mulighet med flertall i kommunestyret til å avgjøre denne saken.


I følge brukerne av dette huset vil ikke planene om lokaler i det nye bo og helsehuset være en erstatning til dagens Arken. Jeg kan ikke se at Verdal kommune på kort sikt vil finne noe bedre alternativ, verken i det nye helsehuset eller andre steder i sentrum. Kommunestyret og administrasjonen i Verdal kommune trenger lengre tid på å eventuelt finne en ny «Arken».


Geir Jørgen Bekkevold som er leder i helse og omsorgskomitéen på Stortinget sier at ensomhet nå er blitt et av Norges store folkehelseproblemer. Vi må møte eldrebølgen med forebyggende tiltak som blant annet å tilrettelegge for trivsel og sosiale møteplasser.


I Verdal skal vi ha en meningsfull alderdom, ikke bare dekke de mest nødvendige behovene. Tilbudene som er knyttet til Arken er i stor grad med på å forebygge dette kommende folkehelseproblemet. Kommunen er også avhengig av det gode frivillighetsapparatet vi har i dag. Om de ikke får en 10 års intensjonsavtale er jeg redd dette vil minske interessen og motivasjonen til frivilligheten fremover.

Vi i Verdal KrF mener derfor: Om det blir vedtatt å starte salgsprosessen av Arken er dette ikke bare feil, men et direkte løftebrudd fra Senterpartiet.

Daniel Eiken

Verdal KrF