Dagens leder:

En slik hverdag vil vi ikke at noen skal ha

Hjemmetjenesten i Verdal kommune. Hvis situasjonen de ansatte beskriver rundt sin arbeidshverdag framstår dette ikke som bærekraftig. Foto: Tor Ole Ree 

Debatt

Det står et svært tankevekkende innlegg på trykk i dagens avis. Underskrevet ansatte i hjemmesykepleien i Vinne distrikt. Det står ikke noe navn bak, men selvfølgelig har de vært i kontakt med lokalavisa. Jeg har som redaktør også vist forståelse for at de velger å skrive under kollektivt.


Dette er en usminket fortelling om noe av deres arbeidshverdag. En hverdag, som de selv skriver, preget av stadig mindre struktur, kompetanse, kontinuitet og forutsigbarhet. et gir innsikt i en arbeidssituasjon med utpreget vikarbruk, deltidsstillinger, sykmeldinger langt over snittet og hvor erfarne ansatte nå søker seg bort. Ingen som tar seg tid til å lese innlegget ser noen grunn til å misunne de ansatte situasjonen de står oppe i.

Ikke bærekraftig. Derfor er det også lett å forstå at de ansatte i hjemmesykepleien i Vinne føler frustrasjon og avmakt, og at de velger å gå åpent ut i lokalavisa med sine bekymringer. De har forsøkt å formidle frustrasjonen. De forteller at dette er forhold som er tatt opp med overordnende flere ganger. De har meldt inn avvik og sier de har prøvd de muligheter som finnes til bedring. Uten å ha nådd fram.


Jeg kan ikke forstå at situasjonen som beskrives her er bærekraftig. Vi er i en tid med tiltakende vekst i antallet eldre over 80 år. Mantraet er færre institusjonsplasser og en forventning om at eldre skal bo i egen bolig så lenge de kan. Dette går ikke i hop med arbeidshverdagen som de ansatte beskriver. De har grunn til å bekymre seg. Både for sin egen del og for dem de skal betjene.

Ingen bedring i sikte. Situasjonen i Vinne er nok ikke unik. Jeg har hørt og er kjent med lignende fortellinger også fra andre kommuner. Derfor er det mange som kjenner seg igjen når de leser innlegget i dagens avis. Men vi er nok enda flere som ikke klarte å forestille oss at det har gått så langt.

Det er liten trøst å forsøke og se framover og håpe på en bedring. Mens kurvene for framtidige behov peker oppover peker den kommunale økonomien den andre vegen.

Jeg leser brevet fra de ansatte som et alvorlig varsko til de som sitter med ansvar og myndighet. Det er en formidabel oppgave å få dette på rett spor.

(Lederkommentar i Innherred 7. desember 2019)