Innlegg

Nå skal man jo være forsiktig med å tenke konspiratorisk, men...

De tre hytte ved Hoklingen som det strides om. Til venstre, Hoklahytta der vi bor. (54m2). I midten Midthytta (53m2) der vi en sjelden gang har familie på besøk. Til høyre (Lillehytta 27m2). Foto: Privat. 

Debatt

Onsdag 11. desember her i avisa, redegjorde klagenemndas leder Jarle Øra for avstemningsresultatet, som var enstemmig. Forskriften er klokkeklar, sa Øra. Det som ikke er like klart, er Levanger kommunes lovmessige rett til å ilegge flere gebyrer på en hytteeiendom. Vi har ennå ikke fått selve saksfremlegget.

Det skjer ganske mye rart på Innherred! Vi leste nylig om en gammel bonde som bare med nød og neppe får sette opp kårbolig på tomta si. Selv sitter vi trolig med Norges høyeste renovasjonsavgift på én og samme hytteeiendom. Er det en tendens til at kommunen skalter og valter med folk?


----

De klokkeklare reglene til Øra skyldes gamle nedtegnelser i matrikkelen. Tre hytter, bygd for utleie av et fagforbund. Kjøpt av oss og reelt bruksendret til privat formål. Helt uten renovasjon i ca 12 år. Så kom det plutselig renovasjon og nye veiadresser. I kjølvannet av adressene kom gebyrene. Bare hytta i treet slapp såvidt unna.

Men dette handler ikke bare om matrikkelen. Innherred renovasjon og Levanger kommune har lenge vridd seg unna ett viktig hovedspørsmål:

Hvor i forskriften står det eksplisitt at IR og Levanger kommune kan pålegge flere avgifter på én og samme hytteeiendom? Hvor står det at man bare kan øse gebyrer ut over hyttefolk, på samme måte som man gjør med boliger? Det er dette hovedspørsmålet vi og andre fremdeles avventer svar på! Kommer det snart?


Øra hevder at dette er vanlig praksis for Innherred Renovasjon: «En eiendom kan ha flere hytter på samme gårds- og bruksnummer, men må samtidig betale flere renovasjonsgebyr.» Da vil vi be Øra om følgende tjeneste: Vis oss én, eneste sak som er helt lik vår. Dvs at alle disse hyttene har samme eier, som samtidig er eier av tomta.

Er det for mye å be om? Går det an å antyde hvor mange av kundene til Innherred Renovasjon som belastes med 2, 3, eller kanskje 4 ulike renovasjonsgebyrer? Kanskje disse menneskene(hvis det virkelig er noen)har rett til erstatning?

Nå skal man jo være forsiktig med å tenke konspiratorisk. Men det kan jo tenkes at Levanger kommune og IR tviholder på sitt urettferdige trippelavgiftsvedtak mot oss, også fordi de dermed rydder grunnen for mange og nye gebyrer overfor stadig flere hytteeiere?


Dette til stille ettertanke for alle hytteeiere som i dag betjenes av Innherred Renovasjon. I mellomtiden venter vi utålmodig på denne redegjørelsen fra Levanger kommune.

Asbjørn Hulaas og Tove Fridén