Innlegg

– Det utrolige er at ordføreren ikke kan se at det er nye opplysninger i saken siden fjorårets behandling

Støttegruppa for Torbjørn Skårstad (i midten) i møte om underskriftsaksjon i mars 2018.   Foto: Roger M. Svendsen

Arne Wahlstrøm. Foto Andrea Hallem Langåssve. 

Debatt

Levanger kommunestyre – i bakvendtland!

Med et nytt politisk regime i Levanger hadde jeg virkelig håpet på et taktskifte. Med en optimistist og positiv ordfører, Anita Ravlo Sand, i spissen for et fornyet Senterparti hadde jeg tiltro til at de så med annerledes øyne på de en del saker i kommunestyret.

Torbjørn Skårstad har igjen søkt om et berettiget krav til kommunestyret om fornyet behandling av den urett skolevesenet i Levanger har begått ved at han urettmessig ble plassert på Røstad skole. Levanger kommunestyret har innrømmet og beklaget dette overtramp mot Skårstad.

En positiv SV-er Gunnar Løvås skrev en interpellasjon til kommunestyret for behandling sist onsdag, 18.12. Han ber ordføreren om at hun møter Torbjørn Skårstad med sikte på å få til en minnelig ordning.

Da er det jeg mener saken i kommunestyret burde vært utsatt inntil ordføreren hadde hatt et slikt møte for bedre å se grunnlaget for Skårstads søknad.

Det utrolige er at ordføreren ikke kan se at det er nye opplysninger i saken siden fjorårets behandling , og stemmer imot oppreisning i kommunestyremøtet. Dette samtidig med at sitat «hun vil sette pris på et møte med Skårstad for å høre hans historie. Jeg vet det er en sterk historie. Som ordfører har jeg ønske om å bli mer kjent med skyggesidene og solsidene ved det norske samfunnet, både slik det er i dag og slik det har vært tidligere. Jeg vil derfor kontakte Torbjørn Skårstad for å høre om han på dette grunnlaget kan tenke seg et møte med meg»

Dette etter en behandling i kommunestyret som går mot oppreisning og hvor hele Senterpartiet stemmer i mot. Helt utrolig!

Ved at Anita Ravlo Sand ber Skårstad om ytterligere opplysninger tilsier jo at hun og de øvrige representanter i Senterpartiet ikke hadde godt nok grunnlag for sitt standpunkt i saken.

Med dette som bakteppet bør det være en selvfølge at saken igjen bør reises i Levanger kommunestyret. For virkelig å få saken helt belyst bør Torbjørn Skårstad få anledning til å redegjøre for sitt ødelagte liv i et nytt møte. Da først er det grunnlag for representanter i kommunestyret å ta en avgjørelse. Jeg håper inderlig Gunnar Løvås tar hansken og ber om ny behandling!


Arne Wahlstrøm